Menu

Haal meer uit je data met een Farm Management systeem

Geschreven op 28 november 2019.
Werk jij een farm management systeem? Of wil je er mee werken? Vul onze enquête in!

Efficiënter telen: haal meer uit je data

Wil je op een meer objectieve manier je gewasprestaties kunnen beoordelen? Wil je je kennis over je percelen en wat je op de percelen doet centraal registreren en overzichtelijk maken?
 
Wil je een tool om uit deze gegevens te leren en je bodemkwaliteit en gewasrendement te optimaliseren? Dan is een farm management systeem misschien iets voor jou!
 
ILVO, Innovatiesteunpunt, Bodemkundige Dienst en Inagro slaan de handen in elkaar om samen met landbouwers uit te zoeken welke systemen geschikt zijn, hoe je ermee aan de slag kan gaan en wat je er uit kan halen. Graag horen we van jullie hoe vertrouwd jullie zijn met een farm management systeem en wat jullie hiervan verwachten. We stellen het dan ook op prijs als jullie 5 minuutjes zouden kunnen uittrekken om deze vragenlijst in te vullen.
 

Wat is een farm management systeem?

Een farm management systeem is een software pakket dat toelaat om perceels-, teelt- en bedrijfsinformatie te registreren en te verwerken om de dagelijkse operaties op het landbouwbedrijf te ondersteunen en helpt om makkelijker te voldoen aan de administratieve verplichtingen. In deze bevraging gaat het om een systeem dat toelaat om perceels- en bodemgegevens, gegevens over uitgevoerde bemesting, bewerkingen en gewasbescherming en data uit sensoren en machines digitaal bij te houden en indien gewenst uit te wisselen met derden.

Ervaringen en kennis uitwisselen via ons lerend netwerk

Indien je interesse hebt in het werken met een farm management systeem en het mee bedenken van diensten en adviezen die nuttig kunnen zijn voor de sector, kan je je opgeven om deel uit te maken van het lerend netwerk. Hierin geven we jullie ook de kans geven om bij te leren en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Je kan je hiervoor opgeven bij de laatste vraag van de vragenlijst.