Menu

Het Innovatiesteunpunt van Boerenbond is klaar voor de Vlaamse Eiwitstrategie!

Geschreven op 23 februari 2021.

Op 23 februari zette het Innovatiesteunpunt van Boerenbond,  officieel zijn handtekening onder de Vlaamse Eiwitstrategie 2021-2030. Hiermee stappen we samen met een brede groep aan partners uit de agrovoedingsketen, kennisinstellingen, de Vlaamse overheid en andere stakeholders in een engagement om tegen 2030 een meer duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening te realiseren!

Deze eiwitstrategie biedt heel wat nieuwe kansen voor onze landbouwsector. De focus ligt op 6 strategische thema’s, waarvan de meerderheid al jaren deel uitmaken van onze werking:

  1. duurzame diervoeders
  2. duurzame dierlijke productie (vlees, zuivel en eieren)
  3. meer plantaardige eiwitten
  4. meer nieuwe teelten
  5. meer productdiversiteit
  6. duurzame eiwitconsumptie. 

Duurzame dierlijke productie en duurzame voeders

‘Verduurzaming van de dierlijke productie’ maakt al enkele jaren deel uit van de werking van het Innovatiesteunpunt van Boerenbond. Samen met ILVO en VITO ontwikkelden we het project Klimrek. Hier werken we aan een klimaattraject voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. Kort gezegd, is het de bedoeling om klimaatconsulenten 'de boer op' te sturen met een gerichte klimaatscan om landbouwers bedrijfsspecifiek te ondersteunen bij het overstappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering waarbij de werkbaarheid en de economische haalbaarheid voor de landbouwer ook in rekening worden gebracht.

In het verleden, maar ook vandaag werken we aan trajecten die inzetten op duurzame voeders. Hierbij kan enerzijds gekeken worden naar het ontwikkelen en testen van additieven die de methaanproductie bij de fermentatie verlagen (SmartMelken en HappyClimi), maar ook nieuwe teelten voor dierlijke voeders passen in het rijtje.

Nieuwe teelten en plantaardige eiwitten

Wil je starten met een nieuwe teelt? Dan kan je als landbouwer bij het Innovatiesteunpunt terecht.

  • ‘Ik weet niet of een nieuwe teelt iets voor mij zou zijn.’
  • ‘Zijn deze nieuwe teelten wel rendabel, wie gaat mijn producten afnemen en waar vind ik machines of loonwerkers voor de oogst?’
  • ‘De landbouw verandert razendsnel, welke tendensen zijn het interessant om in het oog te houden?’
  • ‘Hoe kan ik mijn lege serre inzetten in het kader van deze tendensen??’

Wij beantwoorden hun vragen en adviseren of brengen hen in contact met mensen die specifieker advies kunnen verlenen. Zo lanceerden we begin 2021 een nieuw lerend netwerk, waarvoor land- en tuinbouwers zich kunnen inschrijven. Flanders’ FOOD en de partners van het CropExplore project, brachten de trends in de voedingssector in kaart en onderzochten de vraag bij de voedingsindustrie naar nieuwe gewassen. Als Innovatiesteunpunt waren we vooral geïnteresseerd in de gewassen die ook lokaal geteeld kunnen worden. Onder deze teelten zien we veel eiwitrijke gewassen zoals peulvruchten, maar ook (pseudo)-granen en knollen. met Flanders’ FOOD, gaan we samen met andere geïnteresseerden en experts op zoek naar de antwoorden op de vragen van de landbouwers. We organiseren 5 sessies, startend in maart 2021 en gaan actief landbouwers begeleiden en indien nodig koppelen aan onderzoekscentra en/of voedingsbedrijven.