Menu

Hoera aan de grijze muis!

Geschreven op 05 februari 2020.
Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer opgedeeld in kampen. Omgaan met dat wij - zij denken is een hele opgave. Want welke positie nemen we in in de maatschappij?

Belangrijk is om bij polarisatie het midden te houden. Want door te investeren in het midden schep je mogelijkheden om tot sociale cohesie te komen. En dat midden is niet zwart of niet wit, maar het is grijs. Net in het midden, en met de mensen in het midden, kan men constructief omgaan met conflicten. Vaak hebben we de neiging om in gesprek te gaan met de ‘roepers’ of uiterste polen. We brengen de conflicterende partijen bij elkaar om het gepolariseerde probleem op te lossen. De echte dialoog speelt zich echter af in het midden. Daar zitten de échte, vaak onzichtbare betrokkenen.