Menu

IC2020: de opstart van de coöperatie van boeren en burgers

Geschreven op 28 oktober 2020.
Alles begon in maart 2019 met een inspiratieavond 'Dorpen vol Power' en 'Boeren vol Power'. Een avond rond hernieuwbare energie in landelijke gebieden voor boeren en burgers. We keken naar manieren om energie te besparen, het potentieel om zelf energie te produceren en gingen ook na of er mogelijkheden waren om samen te werken rond energie. Vandaag is de energiecoöperatie opgericht.

Gedurende de zomer 2020 werd er heel wat werk verricht: eerst werden de energieprofielen van de verschillende bedrijven in kaart gebracht en gematched. We onderzochten hoe we efficient energie konden produceren op de landbouwbedrijven via zonnepanelen en of en hoe we dat coöperatief konden organiseren. Zo werden er uiteindelijk statuten opgesteld voor de coöperatie en afspraken gemaakt over de opstalrechten met de betrokken dakeigenaars. Als laatste werd er nagedacht over hoe het kapitaal moest worden opgehaald. Hiervoor moesten de burgers worden warm gemaakt voor het idee. Hiervoor werden er informatiemomenten georganiseerd tussen de blauwe bessen van landbouwer Tom Mertens.

 

>> De eerste zonnepanelen van Halnet werden gelegd