Menu

#IC2020: het ondernemersplan voor het idee van Koen De Clercq krijgt vorm

Geschreven op 07 december 2020.

Samen met Anneleen Cardinael van SBB Aalst, Paul Verbeke van Bioforum en onze innovatieconsulent Patrick Pasgang stellen we het ondernemersplan voor de mobiele kippenslachterij van Koen De Clercq op.

Na het finaliseren van het Business Model Canvas door Patrick Pasgang in samenwerking met Paul Verbeke van Bioforum en Bart Thoelen van Steunpunt Korte Keten kreeg het plan van Koen meer vorm. In dit plan werd een overzicht gemaakt van de belangrijkste bouwstenen : welke diensten wil/kan Koen aanbieden, naar welke klanten gaan we ons in eerste instantie richten en via welke kanalen en met welke middelen gaan we deze bereiken. Om finaal ook de nodige partners rond de tafel te krijgen om dit te verwezenlijken. Paul Verbeke ging hiermee vervolgens aan de slag en maakte een eerste liquiditeitsplan. Hiermee ging Anneleen Cardinael van SBB vervolgens aan het werk voor de eerste opmaak van een ondernemersplan. Tijdens dit gesprek werd dit ondernemersplan verder gespecificeerd en diverse scenario’s besproken. Na verwerking van deze gegevens heeft Koen een goed zicht op zijn mogelijk rendement en zijn financiële behoefte en kan hij goed gedocumenteerd naar de bank stappen voor eventuele financiering.