Menu

#IC2020: terugblik bezoek ROWA

Geschreven op 04 januari 2021.
Begin oktober trokken we samen met Koen De Clercq, winnaar van de Innovatiecampagne 2020, Paul Verbeke en Patrick Pasgang naar Duitsland om de werking van een mobiele kippenslachterij te bezichtigen.

Ook Karlien De Paepe, attaché dierenwelzijn van FOD volksgezondheid ging mee. Naast dierenwelzijn werden ook de aspecten van voedselveiligheid meegenomen bij de analyse.

Op basis van de input die we kregen hebben we beter zicht op een aantal concrete aspecten zoals mogelijke indeling van de mobiele unit, beschikbare machines en tools met hun voor- en nadelen, optimale productflow, benodigde arbeid, … Dit moest ons toelaten om van start te gaan met de nodige aanvragen en overleg met de overheid, waaronder het definitieve grondplan, hygiëne richtlijnen en noodzakelijke omgevingsvergunningen.