Menu

Innovatie@Europa: het SWAP hok voor varkens

Geschreven op 21 april 2017.

In het Europese Horizon2020 project Agrispin worden voorbeelden van innovatieve land- en tuinbouwpraktijken uit heel Europa verkend. Eén daarvan is de ‘swap hok voor varkens’, die ontwikkeld werd in Denemarken. Het SWAP (Sow Welfare And Piglet Protection) hok maximaliseert de efficiëntie van varkenshouderijen, en verhoogt tegelijkertijd het dierenwelzijn.

Gedurende de voorbije 10 jaar werd het SWAP hok ontwikkeld om aan de wettelijke vereisten in Denemarken te kunnen voldoen en tegelijkertijd biggensterfte te verminderen. Zowel de wetgever als de consument vragen vandaag meer aandacht voor dierenwelzijn. Daarom zijn varkenshouders op zoek naar nieuwe stallen die reglementair zijn en ook rendabel.

Tegen 2020 moet bij wet minstens 10%  van de moederdieren los lopen. Het idee voor het SWAP  hok ontstond in 2011 bij de Danish Pig Research Centre, dat daarvoor samenwerkte met de universiteit van Kopenhagen en JYDEN, een bedrijf dat varkensstallen bouwt. In 2013 werd het eerste SWAP hok gebouwd. Enkele varkenshouders werden ingezet als testpanel en eind 2013 waren er 72 van die boxen in gebruik. Een jaar later waren dat er al 300.

Het idee is dat de voordelen van de traditionele kraamstal worden ingebouwd in  het SWAP hok, maar dat de zeug enkel gebonden is wanneer dat nodig is. Het systeem blijkt te werken, want onderzoek door de universiteit van Kopenhagen toont aan dat er met dit systeem minder biggen sterven en dat ook het stressniveau van de zeugen daalt.

Momenteel wordt het swap hok aangeraden aan varkenshouders die investeren in nieuwe gebouwen of die hun stal renoveren. Het productieniveau is veelbelovend, hoewel het nog niet even hoog ligt als bij de traditionele stal.