Menu

Innoveren doe je zo! Kom kijken, leren, innoveren!

Geschreven op 10 januari 2020.
Eureka, ik heb het gevonden! Dat geweldige idee nu ook nog uitwerken, dat is niet evident. Het Innovatiesteunpunt kan je helpen om dat idee om te zetten naar een realisatie.
 
Op 13/02 stellen we je 10 innovatoren voor. Samen met hen hebben wij de laatste jaren gewerkt aan de realisatie van hun creatieve ideeën. We willen jou ook inspireren en op weg helpen.
 
Het verhaal van deze 10 innovatoren geeft jou de kans om te leren uit hun moeilijkheden en successen. En zo ook jouw innovatie te realiseren.
 
 

Maak je keuze uit deze workshops

 

Workshop

Korte omschrijving

Bio-omschakeling

Interesse in omschakeling naar biologische productie? Je klopt aan bij de innovatieconsulent bio-omschakeling voor meer informatie. Wat mag je van hem/haar verwachten tijdens een begeleidingstraject? Het doel is om jou zo concreet mogelijk te informeren en inspireren over wat er bij biologische productie komt kijken en na te gaan of dit een haalbare toekomstpiste is op jouw bedrijf. Het traject omvat begeleiding op het terrein en nazorg via telefoon/e-mail. Hoe dit juist in zijn werk gaat, kom je in deze workshop te weten!

Dorpenbeleid starter

Wil je als lokaal bestuur samen met je bewoners een toekomstvisie schrijven voor een dorp en prioritaire acties bepalen? Dit kan! Met onze ‘dorpenbeleid starter’ strijken we tijdens enkele maanden gedurende vijf momenten neer in een dorp. Met creatieve methodieken brengen we samen met alle stakeholders opportuniteiten in kaart. Zo werken we naar een gedragen toekomstvisie en actieplan. We deden dit binnen het project Veerkrachtige dorpen in drie Heistse dorpen: Booischot, Schriek en Heist-Goor. Wat dit voor jouw dorp kan betekenen, ontdek je tijdens deze workshop.

Dienstverlening op maat: Participatie bij Dorpskernvernieuwing

Wil je aan de slag samen met bewoners? Je kan beroep doen op ons voor pro-actieve én remedial proces- en projectbegeleiding. Onze participatie-professionals zijn echte generalisten die multidisciplinair handelen en verschillende soorten kennis introduceren: faciliteren, procesmanagement, inspireren, communiceren, bemiddelen...
We begeleidden o.m. de dorpskernvernieuwing van Meerle. Hiervoor zetten we een participatietraject op en ondersteunden we de gemeente in het proces van opstart tot effectieve realisatie (o.a. PPS-vorming). Maak kennis met onze participatieve dienstverlening tijdens deze workshop.

Dienstverlening op maat: actief burgerschap

Wil je aan de slag samen met bewoners? De consulenten plattelandsinnovatie staan voor je klaar! Wij prikkelen dorps- en buurtbewoners om zich samen in te zetten voor hun dorp/buurt. Tijdens een kortdurend traject vormen wij een geëngageerde groep. Samen gaan we aan de slag rond de uitdagingen en de kansen in het dorp. Wij  faciliteren het proces en inspireren jouw dorp/buurt. Daarnaast zetten we in op het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden en brengen we de groep in contact met gedegen experten. Zo slagen we erin om jullie dorp een serieuze stap voorwaarts te laten maken.

In Neerrepen en Kerkom-bij-Sint-Truiden werkten we met het project Dorpen in’t kwadraat rond actief burgerschap. We smeedden samenwerkingen tussen bewoners, haalden de band tussen bewoners en bestuur aan en stimuleerden op die manier actief burgerschap. Ontdek hier mee over tijdens deze workshop.

Windenergie

De afgelopen jaren zetten het innovatiesteunpunt sterk in op zijn advies rond windenergie. Op deze avond kan je kennis maken met Dirk Devreese, melkveehouder uit Gistel. Mede met onze hulp slaagde Dirk erin om op 8 maanden tijd een windproject te realiseren. Kom op deze workshop te weten hoe hij de keuze van leverancier gemaakt heeft, hoe hij een vergunning en subsidie bekomen heeft en hoe de windturbine een half jaar na opstart aan het presteren is.

Productontwikkeling en afzet

De voedingswereld is in revolutie: Denk aan eiwit transitie, nanotechnologie om eten smaak te geven zonder calorieën, maatschappelijk verantwoord ondernemen,… Deze ontwikkelingen bieden onder andere kansen voor landbouwers die zelf een product willen ontwikkelen en op de markt zetten. Welke landbouwers doen hier aan mee en hoe pak je dit aan? In deze workshop leggen we kort uit wat er allemaal bij komt kijken en hoe Innovatiesteunpunt je kan helpen. Bart Nemegheer van De Aardappelhoeve vertelt over zijn ervaringen binnen productontwikkeling en vermarkting en wat Innovatiesteunpunt voor hem kon betekenen.

Verbreding

Hoe verbreding een oplossing werd voor fysieke tegenslagen en welke invloed dit had op het ganse gezin. Met de juiste stapjes naar een bewuste toekomst strategie. Innovatiesteunpunt is betrokken bij de begeleiding van de LT visie en het te volgen stappenplan. Het kenniscentrum bedrijfsopvolging bij de begeleiding van het ganse gezin en de betrokkenheid van deze in de toekomstvisie.

Projectsteun voor innovaties in de land- en tuinbouw

Het Departement Landbouw en Visserij wil innovatieve landbouwers financieel ondersteunen bij het ontwikkelen en/of toepassen van innovatie op hun bedrijf. In deze workshop schetsen we kort wat deze maatregel inhoudt en hoe hij jou een duwtje in de rug kan geven

Lokale hernieuwbare energiegemeenschappen

De EU pleit voor de oprichting van Lokale Hernieuwbare Energiegemeenschappen. Dit zijn samenwerkingen waarin burgers betrokken worden bij de lokale productie van groene energie. Zo delen ze niet alleen in de lasten, maar ook in de lusten.

Vermits land- en tuinbouw een sector is met veel mogelijkheden op vlak van groene energieproductie (wind, zon, biomassa), is een samenwerking tussen boer en burger/buren een nieuwe uitdaging. 

Welke opportuniteiten zijn er? Hoe doorloop je zo’n project en welke rol kan je als (groep van) landbouwers spelen?  En welke begeleiding mag je hierin verwachten van het Innovatiesteunpunt? Tom Mertens ziet kansen in Hoogstraten, en het Innovatiesteunpunt helpt hem daar graag bij.

Ideecoach

Heb je een wild idee voor jouw bedrijf? Dan bieden we jou persoonlijke coaching en helpen we je doorheen de stappen die je moeten nemen om je idee te realiseren.

Samen bekijken we of jouw ideeën haalbaar zijn en bij wie je eventueel terecht kunt voor bijkomende ondersteuning (operationeel en financieel).

In alle vertrouwen, stellen we je de nodige kritische vragen zodat jij je idee verder kunt verfijnen en nog meer toegepast kunt maken.

 

Schrijf je hier in