Menu

Ken de kansen en knelpunten van jouw verdienmodel

Geschreven op 04 december 2020.
Stel jezelf deze vragen
Voor welk verdienmodel je ook kiest, het is essentieel om een goed zicht te hebben op de verschillende spelers binnen je model, en kansen en knelpunten die ermee gepaard gaan. Vragen die je moet kunnen beantwoorden zijn bijvoorbeeld: ‘Is dit een goed idee voor mijn bedrijf?’, ‘Hoe uniek is mijn idee?’, ‘Bestaat hiervoor een markt?’, ‘Wat zijn mogelijke obstakels?’, ‘Hoe kan ik hier klanten voor vinden?’ en ‘Is dit een realistisch economisch model?’
Tools die je kunnen helpen met het beantwoorden van deze vragen zijn bijvoorbeeld een SWOT-analyse of het Business Model Canvas. Aan de hand van dit laatste model kun je beschrijven hoe je bedrijf in elkaar zit en hoe je waarde creëert, levert en behoudt. Het is opgebouwd uit negen blokken: aanbod, klantengroepen, klantenrelaties, kanalen, inkomsten, kernactiviteiten, mensen en middelen, strategische partners en kostenstructuur. Via www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/brochure-business-model-canvas vind je een handige brochure. Wil je je idee eens aftoetsen met een expert? Neem gerust contact op met een innovatieconsulent.