Menu

Klimrek pilootboeren melkvee ontmoeten en leren van elkaar!

Geschreven op 14 september 2021.
Bijna 2 jaar na de start van het Klimrekproject werd het tijd voor een fysieke ontmoeting van de pilootboeren melkvee en alle medewerkers van het Klimrekproject.

Binnen Klimrek wordt een klimaatscan ontwikkeld en worden klimaatmaatregelen opgelijst om landbouwers te ondersteunen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering. Op dit discussiemoment werden een aantal mogelijke maatregelen besproken met de pilootboeren.

 

 

 

Deelsystemen

Aangezien de deelsystemen voederbeheer en enterische emissies de grootste klimaatimpact hebben, werd in de discussie voornamelijk gefocust op deze deelsystemen. Zo werd dieper ingegaan op rantsoen (i.h.k. van de maatregelen binnen het Convenant Enterische Emissies), voederproductie (bv gras-klaver) en veebeheer (bv. afkalfleeftijd verlagen).

Bijdrage van een deelsyteem aan de Carbon Footprint van 1 l melk

Er wordt in het project gewerkt aan 2 type maatregelen:

  1. Maatregelen die tot op een bepaald niveau zowel ecologisch als economisch kunnen worden doorgerekend.
  2. Kwalitatieve maatregelen die zeker ook een positief effect hebben, maar voorafgaand aan implementatie moeilijker kunnen worden becijferd.
    Zo wordt bijvoorbeeld een factsheet ontwikkeld i.v.m. alternatieve rantsoencomponenten met grote klimaatimpact. Dat advies kan de landbouwer dan bespreken met de eigen rantsoenadviseur die een aanpassing kan doorvoeren. Dat nieuwe rantsoen kan eventueel wel worden doorgerekend via Klimrek.

 

Advies en begeleiding op maat

De grootste uitdaging zal zijn om de op maat gemaakte begeleiding uit te bouwen. De juiste maatregelen vinden zal voor elk bedrijf verschillend zijn. Hiervoor moet nog een stappenplan worden ontwikkeld waarbij ook gebruik zal gemaakt worden van doorverwijzing naar andere experten of andere ondersteunende tools. Bijvoorbeeld graskwaliteit heeft een grote invloed op de berekening van de Carbon Footprint. Dit betekent dat ook zaken zoals weersinvloeden, waar je weinig impact op hebt, een belangrijke rol opeisen. Andere maatschappelijke uitdagingen (bijvoorbeeld wanneer wel of niet beregenen) moeten dan weer in afweging worden genomen.

Het inzicht dat je krijgt in de volledige klimaatproblematiek is dan ook  een minstens even belangrijke output van dit Klimrekproject naast de bedrijfsspecifieke begeleiding. Je kan hiermee niet alleen melkveehouders inzichten geven voor hun bedrijfsvoering maar ook adviseren in overheidsbeslissingen.

In de discussie werd daarenboven duidelijk dat verschillende klimaatmaatregelen elkaar ook beïnvloeden. Zo werd duidelijk dat afkalfleeftijd verlagen moeilijk kan gecombineerd worden met het gebruik van gesekst sperma, omdat hierdoor misschien het aantal inseminaties kunnen toenemen. De eigen bedrijfssituatie zal hier gaan bepalen welke maatregel het meest effect heeft.  Het is duidelijk dat er geen gemiddelde melkveehouder bestaat en het advies en begeleiding op maat noodzakelijk is.

Melkveestal ILVO

De leerrijke voormiddag werd afgesloten met een bezoek aan de melkveestal van ILVO. Zo werden de pilootboeren melkvee bedankt voor hun geleverde inspanningen en tijd van het de afgelopen twee jaar. Het bezoek aan de ruime ILVO stal met toelichting over de diverse onderzoeksmogelijkheden was de kers op de taart. Deze melkveestal moet niet alleen dienen als middel voor onderzoek, maar zeker ook dienst doen als voorbeeld voor landbouwers en daarom wordt los van diverse projecten gestreefd naar voldoende hoge producties om de realiteit van een melkveebedrijf na te streven. Iets waar men heel goed in slaagt.  

Kortom, er staan de klimrekmedewerkers nog veel uitdagingen voor de boeg en het project is nog zeker niet afgelopen!