Menu

Kort’om Leuven verkort en versterkt de afzet

Geschreven op 15 april 2020.

Kort’om Leuven start als nieuwe coöperatie waarmee land- en tuinbouwers uit het Leuvense hun producten sneller en herkenbaarder naar de eindklant willen brengen. Met deze verkorte keten bouwen ze aan een sterke band tussen boer en burger.

 

 

Doordacht initiatief

De voorbije maanden waren voor sommige land- en tuinbouwers uit de ruime omgeving van Leuven behoorlijk intensief. Ze werden door Rikolto bevraagd naar hun interesse in een korte-keten-distributieplatform dat als doel heeft om landbouwers dichter bij de eindconsument te brengen. De weg naar de hoevewinkel blijkt (in pre-coronatijdperk) te moeilijk. Dus speelt Kort’om Leuven daarop in door de producten dichter naar de (stads)consument te brengen.

Verkorte keten

Kort’om Leuven is een verkorte keten. Het initiatief belevert in eerste instantie supermarkten in en rond Leuven. Later wil het platform ook horecazaken uit de streek benaderen.  Waar Kort’om Leuven nu een coöperatie is van 10 land- en tuinbouwers bestaat de idee om op termijn ook een soort beweging uit te bouwen waar geïnteresseerde inwoners van het Leuvense bij aansluiten. Op die manier versterkt de band tussen producent en consument, tussen landbouwer en inwoner. Die beweging moet burgers de kans geven om de lokale landbouwers beter te leren kennen, én omgekeerd. En wat je beter kent, begrijp je ook beter. Overleg tussen boer en burger kan resulteren in bijsturing, zowel op vlak van voedselproductie als op vlak van voedselconsumptie.

Samenwerken werkt

De idee van Kort’om Leuven vindt zijn oorsprong in de werking van Rikolto. Het vroeger Vredeseilanden zet immers al jaren in op duurzame voedselvoorziening. Boerenbond sprak leden uit de streek aan die mogelijks openstonden voor dit idee. Het Innovatiesteunpunt zette zijn expertise in rond korte keten, distributieplatforms, marketing, communicatie en samenwerking. Toen het zeker was dat de boeren een coöperatie wilden opstarten werd de deskundigheid van Cera ingeroepen die de ideeën en de visie vertaalde in statuten en een intern reglement. Noem dit gerust de spelregels . KBC en Berkuus zorgden voor financieel advies.

Extern advies en expertise is waardevol maar de beslissingen moeten door de betrokkenen zelf genomen worden. De land- en tuinbouwers hebben hun samenwerking op poten gezet. Zij hebben de coöperatie opgericht en de vorm en invulling gegeven die hen werkbaar en realistisch lijkt.

Een hapbare structuur bij aanvang, het begin van mogelijks een grotere droom. Feit is dat de 10 land- en tuinbouwers elkaar de volgende jaren zullen versterken, zowel op vlak van afzet als op vlak van bedrijfsvoering. Vanaf nu heeft dat niet enkel betrekking op hun eigen boerenbedrijf, maar ook op hun gemeenschappelijk bedrijf, Kort’om Leuven. In een coöperatie ben je immers mede-eigenaar en draag je mee verantwoordelijkheid maar geniet je ook van de voordelen door samen naar de markt te gaan.

Van theorie naar praktijk

De ruggesteun die Stad Leuven de coöperatie geeft helpt zeker om de inwoners te bereiken. En zo blijft in Leuven een duurzame voedselstrategie geen loze theorie maar krijgt die een concrete invulling. Dat de hoevewinkel te ver van het aankooppunt ligt, mag in de brede Leuvense regio binnenkort geen excuus meer zijn om niet van de lokale boer te kopen.

>> Neem contact op met Kort’om Leuven via Michael.moulaert@rikolto.org

 

Zoek je ook versterking?

Loop je zelf met een idee rond maar krijg je je ei niet gelegd, dan kan je aankloppen bij het Innovatiesteunpunt. Diverse experts worden, in functie van jouw verwachtingen betrokken bij je vraag. Of  het nu om je zoektocht naar inspirerende voorbeelden gaat, advisering of begeleiding bij de uitrol van je vernieuwend idee, neem zeker contact met ons op. We helpen je graag op weg.

>> Maak hier kennis met onze expertise en ontdek wie je best kan contacteren.

 


Kort’om Leuven is een samenwerking van boeren, afnemers en consumenten. Samen willen we ze verenigen in één coöperatieve om een fair, lokaal voedselsysteem op te zetten. Andere partners zoals Rikolto, Stad Leuven, Innovatiesteunpunt, Boerenbond, Voedselteams, Straffe Streek, Berkuus, CERA, EIT FOOD spelen een actieve ondersteunende rol.