Menu

Laat jouw dorpsinitiatief groeien

Geschreven op 22 april 2020.
Hoe komt het dat veelbelovende buurt- en dorpsinitiatieven er vaak snel mee ophouden of dat nieuwe voorzieningen weinig gebruikt worden?

Die jaarlijkse buurtbarbecue die na één editie stopt, of dat nieuw mobipunt dat niet gebruikt wordt, zijn maar twee voorbeelden. De hulpbronnen voor sociale veerkracht van het PON bieden inzicht.

3 hulpbronnen

Er zijn drie elementen, ofwel hulpbronnen, die in interactie staan met elkaar:

  1. Persoonlijke hulpbronnen: de capaciteiten van mensen en motivatie om deze capaciteiten te gebruiken. Denk aan opleidingsniveau, inkomenspositie, veranderingsbereidheid en vertrouwen in medemens en instituties
  2. Sociale hulpbronnen: sociale contacten (ook digitaal), informele hulp en mate waarin met deelneemt aan sociaal leven, politiek en maatschappij. Denk aan sociale netwerken, verenigingen…
  3. Omgevingshulpbronnen: aanwezigheid of bereikbaarheid (digitaal of met vervoer) van voorzieningen (winkel, school, buurthuis…) en eigenschappen van de omgeving (mate van welvaart, veiligheid…)

Wat betekent dit concreet?

Wil je een initiatief uitrollen? Heb dan oog voor de drie hulpbronnen die het succes ervan kunnen versterken! Zie je knelpunten of tekortkomingen, laat dan niet na hieraan te werken! We nemen het mobipunt als voorbeeld: enkel en alleen de infrastructuur voorzien zal weinig nut hebben (hulpbron één). Wil je re echt een succes van maken, dan moet je ook werken aan de capaciteit of competenties van mensen. Organiseer bijvoorbeeld lessen 'elektrisch fietsen voor ouderen'. Zet ook sociale hulpbronnen in! Ga op bezoek bij OKRA of zet een vrijwilligerssysteem op poten met openbaar vervoer-buddy's.


Wil je aan de slag met een dorpsinitiatief? Wij kunnen je ondersteunen!