Menu

Lerend netwerk 'CropExplore' 17/03

Geschreven op 01 maart 2021.
In deze eerste sessie van het lerend netwerk binnen het project CropExplore komen landbouwers en verwerkende bedrijven samen aan tafel om informatie en interesse uit te wisselen over de afzetmarkt van nieuwe teelten.

Het doel van een lerend netwerk is om interactief informatie uit te wisselen tussen de verschillende deelnemers die interesse hebben in dezelfde thema’s. De deelnemers in dit lerend netwerk kunnen landbouwers, verwerkende bedrijven, onderzoekers, etc. zijn die interesse hebben in het telen en/of verwerken van nieuwe teelten. Een lerend netwerk is een uitzonderlijke kans om in contact te komen met andere landbouwers en/of andere partijen die geïnteresseerd kunnen zijn in dezelfde nieuwe teelt als jou!

 

Inhoud lerend netwerk

In deze eerste sessie van het lerend netwerk binnen het project CropExplore komen landbouwers en verwerkende bedrijven samen aan tafel om informatie en interesse uit te wisselen over de afzetmarkt van nieuwe teelten.
Na deze sessie worden er nog 4 sessies georganiseerd naargelang de interesse in bepaalde teelten en/of thema’s  van de deelnemende landbouwers.

Heb je interesse om deel te nemen aan het lerend netwerk? Schrijf je hier in!


CropExplore

In het project CropExplore gaat Flanders' FOOD op exploratie naar alternatieve grondstoffen voor toepassingen in de voedingssector. Hiermee willen zij een antwoord bieden aan de steeds groter wordende vraag van de maatschappij naar rijkere voedingsstoffen, nieuwe smaken, authenticiteit en duurzaamheid. 

Samen met een aantal Vlaamse voedingsbedrijven die deelnemen aan CropExplore stelde Flanders’ FOOD een lijst op met teelten waarin de bedrijven interesse tonen.