Menu

Mijn dorp = een dorp vol power?!

Geschreven op 23 maart 2020.
De klimaatverandering is niet meer weg te branden uit de actualiteit. Een omslag naar duurzamere energie wordt steeds dringender.

In de transitie naar hernieuwbare energie hebben het platteland en onze dorpen echter belangrijke troeven.
Inwoners van dorpen hebben vaak veel vragen rond energie: Waarom stegen de kosten voor elektriciteit en aardgas het afgelopen jaar met 20%? Wanneer krijg ik een digitale meter? Kan ik zelf energie produceren met zonnepanelen? Zijn batterijen rendabel of koop ik mezelf een elektrische fiets of wagen? Is een energiecoöperatie iets voor ons dorp?

 

Voeg daar nog enkele feiten bij: Europa besliste dat in 2030, en dat is eigenlijk overmorgen, de C02-emissies met 40% lager moeten liggen dan in 1990. Ook het aandeel hernieuwbare energie moet in datzelfde jaar op 32% liggen. Gemeentebesturen in Vlaanderen voelen die druk ook: hoe moeten een dorp, een woonwijk of een buurt evolueren in de energietransitie? Je ziet meer en meer coöperaties opduiken die inspelen op de trend van hernieuwbare energie. Er zijn tal van evoluties, trends en wetten waarop het Innovatiesteunpunt een antwoord tracht te bieden.

Een samenwerking tussen onze 3 teams (plattelandsinnovatie, milieu-technisch en bedrijfsontwikkeling) leidde tot de ontwikkeling van een interactieve avond waarop inwoners inzichten en ideeën aangereikt krijgen over de centrale vraag: Hoe kan ik mee mijn dorp omvormen tot een dorp vol power?

Tijdens deze workshop geven we je tips en ideeën om stap per stap aan de slag te gaan. Hoe ziet zo'n workshop eruit?

Stap 1

Als inwoner krijg je duidelijke tips hoe je zélf kan besparen op energie. De meest duurzame energie blijft de energie die je niet moet produceren.

Stap 2

We geven je de eerste inzichten mee over hoe je zelf energie kan produceren. Dit doen we aan de hand van goede voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Stap 3

Tijdens deze laatste stap laten we je via een laagdrempelige spelvorm zelf nadenken over de stappen die je zelf als inwoner van een dorp kan nemen. Zo kan je misschien haagkanten of een ledlamp van straatverlichting gaan adopteren, een samenaankoop organiseren voor je straat of je vereniging of zelfs een engergiecoöperatie op te been brengen en zelf energie produceren.

Aan de hand van doe-opdrachten, kansen spotten in je dorp, weetjes en discussie-vragen laten we inwoners van buurten en dorpen ontdekken dat de energietransitie heel wat kansen biedt in je dorp. Zowel op sociaal als op economisch vlak.

Wij maken de energie-ondernemer in jou los met onze succesvolle ‘dorpen vol power-avonden’! In samenwerking met Landelijke Gilden strijken we dit jaar al neer in een een 20-tal dorpen.


Deze avonden worden georganiseerd door het Innovatiesteunpunt in samenwerking met Landelijke Gilden, met de steun van het Interreg NWE project ECCO.