Menu

MobiLab 'Pelt op de pedalen' geeft aftrap met enquête

Geschreven op 17 september 2020.
MobiLab is een project dat 3 Noord-Limburgse gemeentes helpt en ondersteunt in het ontwikkelen van een duurzaam mobiliteitsproject. Burgers, experten én gemeentebestuur slaan de handen in elkaar.

In de gemeente Pelt willen we meer mensen op de fiets krijgen, of beter: op de pedalen! Reden? Fietsen is gezond, duurzaam en vaak even snel of misschien wel sneller dan de wagen.
Daarom maken we graag het fietsen aantrekkelijker.

Via een grootschalige bevraging (die loopt tussen 21/09/2020 en 10/10/2020) willen we enerzijds zicht krijgen op fietsgewoonten van de Peltenaar en anderzijds in kaart brengen welke acties nodig zijn om de Peltenaren vaker op die fiets te krijgen. Met bijvoorbeeld luxe-fietsenstallingen, deelfietsensysteem of lockers aan bestaande mobipunten.

De bevraging gaat van start in de Week van de Mobiliteit en hoopt op een grote respons. Met deze informatie gaat het project verder aan de slag waarbij bewoners en het gemeentebestuur participatief en co-creatief oplossingen mogen uitwerken die inspelen op deze noden.

Met deze actie brengen we Pelt op de pedalen!

____________________________________________________