Menu

Mobipunt, buurtpunt, dorpspunt... What's in a name?

Geschreven op 27 februari 2020.
Overal in Europa duiken er ‘punten’ op. Referenties uit de Europese plattelandsontwikkelingsdatabase tonen een grote variatie, zowel in de verschijnings- als in de beheersvorm.

In essentie tracht een dorpspunt om het dalende voorzieningenniveau en de auto-afhankelijkheid te counteren door het slim verknopen van verschillende diensten in een laagdrempelige ontmoetingsplek . Kern is het fysiek samenbrengen van heel wat actoren, zowel aanbieders als klanten, die traditioneel niet samenwerken. Via het slim aangaan van allianties versterken inwoners, dienstverleners en ondernemers elkaar. Een duurzaam, en dus ook economisch rendabel, buurtpunt steunt op de driehoek burger – beleid - bedrijf.  Maar ook kennisinstellingen en non-profit organisaties kunnen een zinvolle partner zijn om je dorp weer te voorzien van een kloppend hart.

De concrete invulling van een buurtpunt is overal anders. De inrichting van een rendabel punt gebeurt op maat van het dorp en hangt sterk samen met de lokale noden. Overal in Europa duiken er ‘punten’ op. Referenties uit de Europese plattelandsontwikkelingsdatabase tonen een grote variatie, zowel in de verschijnings- als in de beheersvorm: van pop-up handelszaken in leegstaande panden, coöperatieve winkel-café combinaties, co-working plekken tot sociale multifunctionele centra, gemeentelijke publiek-commerciële infrastructuur en de ‘gewone’ collectief uitgebate dorpswinkels  volgens het DORV-concept. Het bekendste Vlaamse voorbeeld is het buurtpunt in Beveren aan de Ijzer.

Kriebelt het om te gaan experimenteren in jouw gemeente? Wil jij je dorp op punt stellen? Verken met onze innovatieconsulenten de samenwerkingsmogelijkheden.