Menu

Nederlandse energiecoöperaties halen CO2 uit de lucht met de hulp van lokale landbouwers

Geschreven op 10 juni 2020.

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Ze proberen hun onvermijdbare

CO-uitstoot te compenseren door technische oplossingen ver van huis, zoals CO-opslag in lege gasvelden op zee of aanplant van bomen in Zuid-Amerika. Dit kan nochtans ook lokaal met koolstofboeren. In Nederland zien we dit voor het eerst in het Windpark Krammer, dankzij een samenwerking tussen Zeeuwind, Deltawind en landbouworganisatie ZLTO. De landbouwers worden binnen het Europees project Carbon Farming, waarin ook het Innovatiesteunpunt partner is, geholpen naar een optimaal resultaat.

Samenwerking

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5.000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Een deel van de opbrengst wordt sinds kort i.s.m. ZLTO gereserveerd voor 15 landbouwers die met bodemmaatregelen koolstof binden in de bodem rondom het windpark. De komende vijf jaar ontvangen zij per gemeten ton vastgelegde koolstof een financiële vergoeding. Ze worden binnen het Europese project Carbon Farming geholpen door experts op weg naar een optimaal resultaat. 

Koolstofboeren

Op basis van wetenschappelijke onderzoeken is een set aan bovengrondse en ondergrondse maatregelen gekozen, waarmee een boer CO uit de atmosfeer permanent vastlegt in de bodem. Planten en gewassen zetten CO₂ uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem.
 
De gekozen maatregelen zijn praktisch uitvoerbaar en leveren zo veel mogelijk rendement. Bijvoorbeeld maatregelen als niet-kerende grondbewerking, het gebruiken van vanggewassen en het niet scheuren van grasland, laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Meer koolstof in de bodem (via organische stof) heeft ook nog als extra voordeel dat de bodem weerbaarder wordt tegen klimaatextremen.
 
Gedurende de pilot voert een groep van 15 boeren, met in totaal 600-700 hectare landbouwgrond, minimaal twee extra ondergrondse maatregelen en één bovengrondse maatregel uit. Met als doel dat iedere deelnemer elk jaar 30 tot 40 ton CO bindt . De landbouwers krijgen 70% van de vergoeding jaarlijks naar inspanning uitbetaald en 30% na afloop op basis van de hoeveelheid CO die daadwerkelijk is vastgelegd. Hiervoor vindt zowel een 0-meting als eindmeting plaats. In 5 jaar tijd kan de vastgelegde CO₂ oplopen naar 2.750 ton. Ter vergelijk: een vliegreis van Amsterdam naar New York is 1,35 ton CO. Dit staat dus gelijk aan ruim 2000 vluchten naar New York.
 
Heb je interesse om hier in Vlaanderen ook mee aan de slag te gaan? Dat kan! Neem contact op met onze Innovatie-consulenten.