Menu

Nieuwe verdienmodellen voor landbouw

Geschreven op 09 februari 2016.
Er bestaat geen succesformule waarmee elke boer zijn boterham verdient.

Wie naar de landbouwstudiedag van de Universiteit Gent afzakte om te vernemen welk businessmodel het beste is voor de landbouw kwam bedrogen uit. Boeren zijn zoekende, zoveel is zeker. Vorig jaar kreeg het Innovatiesteunpunt 800 vragen om advies. Meerwaarde, daar is de land- en tuinbouw naar op zoek.

Kan het door om te schakelen naar bio? Door een hoevewinkel te starten? Door varkens herkenbaar anders in de markt te zetten met een label? Het kan allemaal, bestaat allemaal en er zijn boeren die er goed hun boterham mee verdienen. Maar er zijn er ook die van een kale kermis thuiskomen, omdat de locatie niet ideaal is voor hoeveverkoop of omdat in de boer geen praatgrage winkelier verscholen zit of het geld er niet is om een label in de markt te zetten of …

Met de standaardvraag ‘hoe zie je je bedrijf over 5 jaar’ krijgt Koen Symons van het Innovatiesteunpunt de tongen los. Zijn uiteenzetting sloot perfect aan op het overzicht dat het Departement Landbouw en Visserij gaf van diversificatie van landbouw en differentiatie van landbouwproducten en het inzicht dat de UGent verschafte in de grillen van de consument.

Lees het volledige artikel op Vilt.be

Lees ook: vilt.be/zoektocht-naar-verdienmodel-start-bij-optimaliseren