Menu

Ontwerpteam met PAKT wint wedstrijd vergroening 'Den Bell' Antwerpen

Geschreven op 03 september 2021.
PAKT heeft samen met OMGEVING B-GT, Bollinger Grohmann, Yellow Window de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de vergroening van het administratief centrum ‘den Bell’ in Antwerpen.

Ambitieus ontwerp

Het ambitieus ontwerpvoorstel transformeert het majestueus gebouw met binnenplein van een grijze, versteende oppervlakte naar een klimaatadaptieve stadsoase met groendaken, begroeide gevels en een bloeiende, multifunctionele binnentuin.

Het voorstel creëert een sterke samenhang tussen het binnenplein en de daken met geïntegreerde ontwerpingrepen voor vergroening (klimaatborders en gevelgroen), verblauwing (waterretentiedaken en waterpartijen op het plein) en hittereductie (maximale ontharding, bomen en pergola). Het flexibel binnenplein richt zich op verschillende doelgroepen en biedt zo een grote maatschappelijke meerwaarde.

Kennisdeling

Met de vergroening van Den Bell wil stad Antwerpen een inspirerend voorbeeldproject op de kaart zetten dat haar klimaatambities in de verf zet. PAKT zal in dit multidisciplinair ontwerpteam als facilitator experten en professionals samenbrengen die naar aanleiding van dit project kennis willen delen, samenwerkingen willen starten, netwerken opbouwen, maatschappelijk en beleidsmatig visie ontwikkelen, ...

Voedingsbodem voor stadsgroei

PAKT is een initiatief van creatieve ondernemers en stadsboeren die samen een bruisend ecosysteem vormen in op en rond de dakboerderij en de gerenoveerde pakhuizen in hartje Antwerpen, naast het Groen Kwartier. PAKT inspireert buurt, bedrijven, scholen, … met innovatief, low-tech, circulair en eetbaar stadsgroen. Zo brengen we de stedeling opnieuw dichterbij de oorsprong van wat er op zijn/haar bord komt, creëren we meer groene ruimte in de stad en voeden we het bewustzijn. Door mee te werken aan de realisatie van nieuw stadsgroen, cultiveert PAKT in verschillende steden een voedingsbodem voor stadsgroei.