Menu

Peer en KeeBee de fiets op!

Geschreven op 25 mei 2021.

Kleine Brogel Air-Base wil meer militairen op de fiets krijgen. Via een interactief en participatief traject met de militairen willen ze meer zicht krijg op de verplaatsingen, de fietsgewoonten en de behoeftes van de militairen. Keebee, zoals Kleine Brogel Airb-Base zich noemt, stapte mee in het project Mobilab. In het project krijgt de stad Peer, samen met Pelt en Oudsbergen, ondersteuning voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteitsprojecten en experimenten. Via een participatieve en co-creatieve weg werken militairen mee aan een duurzame oplossing. Dit moet resulteren in een innovatief experiment of een pilootfase. Het doel hiervan is om onder meer de verplaatsingen van de militairen te verduurzamen.

In Peer wil men op termijn het woon-werkverkeer op het grondgebied verkleinen. Met een nieuw openbaar vervoerplan op de radar zijn hierbij heel wat uitdagingen voor de stad Peer en omliggende gemeenten. Mobilab biedt daarvoor de nodige ondersteuning. Het project is experimenteel en innovatief, onder leiding van het Innovatiesteunpunt van Landelijke Gilden en Mobiel 21.

Deze organisaties brengen de stad Peer en Kleine Brogel Air-Base nieuwe inzichten, geven workshops, zorgen voor bijhorende realisaties… Het project loopt ruim een jaar. Na een grootschalige analyse volgen de workshops en een testopstelling. Deze laatste verwachten we in het voorjaar van 2022.

 


Mobilab is een project van Landelijke Gilden en Mobiel21, dat gefinancierd wordt door de EU, Vlaanderen en de provincie Limburg binnen het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.