Menu

Peer is fan van de fiets!

Geschreven op 26 juli 2018.
Files, parkeerproblemen, beperkt openbaar vervoer… Kunnen we wegfietsen uit deze impasse? In het Noord-Limburgse Peer denkt men alvast van wel!

Onder het motto ‘soms moet je gewoon durven en doen’ werkt men, samen met de inwoners, aan een fietsvriendelijke stad.

"In Peer geloven we in het betrekken van de burgers bij het beleid van onze stad", getuigt burgemeester Steven Matheï. "Ondertussen al bijna 6 jaar geleden starten we met ParticiPeer." Via de hulp van vrijwillige participatiecoaches schreven de Perenaren mee aan het masterplan ‘Hoe zien wij Peer in 2030’. Tijdens deze sessies kwam het belang van functioneel fietsen al sterk naar voren.

De door de burgers lastig bevonden kasseien op de markt, ruimden ondertussen plaats voor een fietsstraat. "We ontraden het doorgaand verkeer en bekostigen uit eigen portemonnee een constante trajectcontrole. Wanneer je trage kasseien vervangt door snel beton, is het beperken van de snelheid werkpunt nummer 1. De fiets is immers baas op een fietsstraat." Draagkracht voor deze ingrijpende verandering creëerde de stad door een nauwe samenwerking met de handelaars en omwonenden. "Door overleg vanaf het prille begin distileer je bovendien heel wat nieuwe, creatieve oplossingen", aldus Matheï.

Een projectmedewerker stelde een ‘fietsplan’ op voor de stad. Boordevol acties om het fietsen te promoten bij de bevolking. "Wij maken in onze jaarlijkse begroting ruimte voor één projectmedewerker. Personeel, met de nodige ruimte om zich te focussen op één specifiek werkpunt, is nodig om de dingen die niet behoren tot de dagdagelijkse werking gedaan te krijgen", weet de burgemeester. En … ambassadeurschap werkt! Een burgemeester op de fiets werkt aanstekelijk en nieuwe impulsen vanuit projecten en inwoners leidden tot enthousiaste stadsdiensten. Bij dienst evenementen kwam bv. het idee om steeds een fietsenparking te voorzien bij evenementen.

En men zit niet stil in Peer. In navolging van Bonheiden start een proefproject om de scholieren van de nieuwe scholencampus in Peer centrum aan te zetten tot fietsen. Dit via het invoeren van een slimme chip, die het fietsgebruik registreert. "Via de kids, die een beloning in de wacht kunnen slepen voor de gefietste kilometers, motiveren we ook ouders om zich bewuster te verplaatsen", vertelt Steven Matheï. Het project wordt gerealiseerd i.s.m. SLIM.

In de deelgemeenten Linde en Wauberg koos men bij de heraanleg van de steenweg voor het trekken van een nieuw en veilig fietspad, langs de Dommel. Deze route wordt net voor en na schooltijd verkeersvrij via een inklapbaar paaltje. Bij de bouw van een appartementsgebouw is er nu ook een verordening met een fietsparkeernorm. Bouwheren moeten een inpandige fietsenberging voorzien: elke slaapkamer krijgt een plek voor één fiets.

Meer lezen over meer fietsen? Dat kan via onderstaande links:

Fietsgemeente/stad 2018

Fietsberaad Vlaanderen