Menu

Poederlee denkt online na over kerkgebouw!

Geschreven op 12 juni 2020.
Covid19 zet aan tot creativiteit en zoeken naar andere mogelijkheden.

Na de aftrap van het project ‘Kerk als dorpsknooppunt’ op 8 maart kwamen, exact drie maanden later, een 20-tal gedreven inwoners van Poederlee online samen voor de eerste werksessie! Voor sommigen al het nieuwe normaal, voor anderen toch nog even wennen.

Tijdens deze eerste bijeenkomst werd er in eerste instantie stilgestaan bij de doelstellingen van dit participatietraject én het organigram rond het kerkgebouw van Poederlee. Hieruit werd duidelijk dat 'Kerk als dorpsknooppunt' één van de schakels is in een groter traject dat moet leiden tot een toekomstverhaal voor het gebouw. Tijdens de komende maanden staan de inwoners centraal: samen bouwen ze aan een wensbeeld voor hun kerkgebouw en geven ze op die manier input voor het verdere traject.

In een tweede onderdeel van de werksessie werden vier thema’s, die belangrijk bleken uit de dorpenmonitor en het startmoment, uitgediept in kleine groepjes: religie, cultuur, zorg en omgeving. De leidde tot heel wat ideeën, randvoorwaarden, opties en open vragen voor komende werksessies. Een rode draad doorheen alle groepjes was ‘verbinding’, niet alleen door de plaats van religie in het gebouw, maar ook voor alle andere activiteiten waarvoor het gebouw mogelijk gebruikt kan worden.

Wil jij het traject volgen? Dit kan hier!