Menu

Project Eu-Pig van start

Geschreven op 16 februari 2017.

Iedere zeugenhouder heeft zijn eigen manier om problemen bij het spenen te voorkomen en de biggensterfte zo laag mogelijk te houden. Elke varkenshouder streeft ernaar om zo efficiënt mogelijk om te gaan met voeder en water. Allemaal gaan ze elke dag op zoek naar technieken en methoden voor gezondere varkens en betere bedrijfsresultaten.

In heel Europa willen collega-varkenshouders graag de “best practices” uit de sector delen met elkaar, en vergelijken met de eigen manier van werken. EU-Pig wil hen daar bij helpen.

Op maandag 30 januari mocht het Innovatiesteunpunt gastheer zijn voor de startvergadering van het EU-Pig consortium.

Wie doet mee?

EUPig is een Europese samenwerking tussen 19 partners uit 13 landen die actief zijn in de varkenssector. De groep bestaat uit:
- onderzoeksinstellingen (bv. Wur Wageningen, Univ. Wenen , SEGES…)
- landbouworganisaties (bv. Boerenbond , ZLTO, etc…) 

Wat is het doel van EU-Pig?

Het EU-pig project heeft tot doel om in 13 landen van Europa kennis over goede praktijken op het varkensbedrijf te delen met zoveel mogelijk betrokken partners uit de hele varkenssector. 
Doelgroep zijn in de eerste plaats de Europese varkenshouders. Daarnaast wil EU-Pig ook onderzoekers, toeleveranciers, ontwikkelaars en innovatoren aanmoedigen om met elkaar in gesprek te gaan over “best practices” in de varkenshouderij.

Welke thema’s komen aan bod?

De volgende 4 jaar staan 4 grote thema’s op het programma: diergezondheid,  vleeskwaliteit, dierenwelzijn en precisieproductie.

EU-Pig wil op Europese varkensbedrijven op zoek gaan naar voorbeelden van technieken, processen, werkmethoden en activiteiten.

Die kunnen een positieve impact hebben op de bedrijfsresultaten en de werkefficiëntie, onvoorziene complicaties voorkomen en een oplossing bieden voor specifieke vragen binnen de 4 hoofdthema’s.

EU-Pig wil ook debatteren over en onderzoek verrichten naar praktijkvragen, met de bedoeling om een “best practice” voor een veel voorkomende probleemstelling uit de varkenshouderij te ontwikkelen en te formuleren.

Hoe willen we deze discussie tussen varkenshouders en onderzoekers opstarten en onderhouden?

Eu-Pig wil graag de discussie tussen varkenshouders en onderzoekers stimuleren en onderhouden. Daarom zal EU-Pig binnen elk van de 4 hoofdthema’s ieder jaar 2 uitdagingen formuleren.

Per uitdaging zoeken we bedrijven die een voorbeeldbedrijf zijn in hun succesvolle aanpak van die uitdaging. Daarnaast kunnen varkenshouders en hun partners in de keten al hun vragen, opmerkingen en suggesties over die uitdaging aan EU-Pig bezorgen. De goede praktijkvoorbeelden, vragen, opmerkingen en suggesties zullen dan onderwerp worden van een wetenschappelijk onderzoek. Dit moet uitmonden in een goed onderbouwd wetenschappelijk rapport dat adviseert naar een best practice in die bepaalde uitdaging.

Wat zijn de uitdagingen voor 2017?

De doelstellingen voor 2017 zijn bio-security, reductie van antimicrobiële middelen, reductie van berengeur, organisatorische innovatie in de korte keten, castratiemethoden, couperen van staarten, water slim gebruiken en voedermanagement. Om meteen met de kennisdeling van start te gaan, organiseerde het Innovatiesteunpunt een bezoek aan 2 varkensbedrijven voor de deelnemers aan de startvergadering.

Tijdens het eerste bezoek werden de EU-pig partners hartelijk ontvangen bij de familie Vandendriessche-Vermeulen te Tildonk. De onderzoekers in het gezelschap waren zeer gecharmeerd om de discussie aan te gaan met de bedrijfsleiders over de goede praktijken die zij hanteren op hun bedrijf. Later op de dag kon EU-Pig op het bedrijf van de familie Guilliams te Boutersem ondervinden dat gedreven ondernemerschap de keuzes voor bepaalde bedrijfsactiviteiten en –handelingen stuurt.

Hoe kan jij actief deelnemen aan EU-Pig?

Bezorg EU-Pig jouw goede praktijkvoorbeelden of vragen, suggesties en probleemstellingen voor één van de EU-Pig-uitdagingen van 2017!