Menu

Samenwerken rond energie op een bedrijventerrein: wat moet je weten!

Geschreven op 26 oktober 2020.
Innovatieconsulent, Tom Schaeken, legt het haarfijn uit tijdens het webinar van Segon over Regionale energie strategie en toekomstbest(h)endige bedrijventerreinen.

In Nederland zijn er 30 energieregio's gedefinieerd in het kader van het Klimaatakkoord om de CO²-uitstoot sterk te verminderen. Zij onderzoeken voor hun regio waar en hoe het best duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestratie (RES) beschrijft elke energiereio zijn eigen keuzes. Segon, één van de partners in het Noordwest-Europese Interreg-project ECCO organiseerde webinars voor betrokken actoren in bestaande bedrijventerreinen. 2 praktijkvoorbeelden Majoppeveld en Lage Meren Meilust werd besproken. Innovatieconsulent, Tom Schaeken, mocht het kapitalisatietraject van ECCO kort toelichten. 

 

Samenwerking rond energie op niveau van een bedrijventerrein, maakt dat je samen gaat nadenken hoe energie gebruikt wordt.

  1. Minder energie verbruiken
    In eerste intantie ga je kijken of je samen minder energie kan verbruiken.
  2. Zelf energie produceren
    Daarna kan je nadenken over zelf energie produceren en laten deel uitmaken van de energiemix die de bedrijven vandaag gebruiken.
  3. Slim energie gebruiken
    Als je zelf energie produceert, is het ook verstandig om hier efficiënt en slim mee om te gaan. Je brengt in kaart wie wanneer het net gebruikt en hoeveel iedereen precies nodig heeft.

Van zodra je de drie bovenstaande dingen onder de knie hebt, kan je buiten het bedrijventerrein gaan kijken en onderzoeken hoe je een rol kan spelen op de nieuwe energiemarkt. Het Noordwest Interreg project ECCO ging over energiegemeenschappen maken op vlak van technologie, mensen en financiën. We ontdekten echter snel dat wanneer burgers samenwerken in een coöperatie, er heel wat ondernemerschap nodig is. Burgers moeten inzien dat ze op dat moment samen een onderneming gestart zijn. Dat idee gaan we samen uitwerken in het capitalisatieproject. We onderzoeken hoe zo'n samenwerking de markt kan betreden en hoe je zo'n samenwerking rond energie zo kan valideren dat je samen als één actor een rol te spelen hebt. 

 

Het hele webinar kan je hieronder bekijken: