Menu

Slim boeren met digitale technieken

Geschreven op 29 mei 2018.
Eind april bracht het Innovatiesteunpunt in Oudenaarde mensen uit verschillende sectoren samen rond het verzamelen en aanwenden van data, ter verbetering van de bedrijfsvoering.

“Onze minister stelt 2018 voorop als het jaar van de data voor land- en tuinbouw”, wist Patricia De Clercq, adjunct kabinetschef landbouw van minister Schauvliege te vertellen. “Aan de ene kant kunnen data ons helpen om risico’s in te schatten en betere besluiten te nemen, maar aan de andere kant moet men die gegevens en de privacy kunnen beschermen. De boer blijft eigenaar van de data op zijn bedrijf. De gedragscode die Copa en Cema recent uitbrachten is daar een aanzet toe.” Landbouwers moeten gestimuleerd worden om aan precisielandbouw te gaan doen, maar op basis van gedegen onderzoek en ervaringsuitwisseling met collega’s.”

Landbouw van de toekomst?

Boerenbondwoordvoerder Luc Vanoirbeeck werd gevraagd om die landbouw te schetsen. Hij ziet 3 belangrijke tendensen:

  • de groeiende wereldbevolking,
  • meer mensen gaan in steden wonen en
  • het consumptiepatroon van de mensen verandert.

Dat noodzaakt ons om meer voedsel te produceren en minder voedselverliezen te realiseren. “Een grotere bevolking houdt ook in dat de beschikbare hoeveelheid grond per wereldbewoner daalt. We zullen duurzaam moeten intensiveren”, besloot Vanoirbeeck. Slim gebruik maken van digitale technieken moet daar zeker toe kunnen bijdragen.

Workshops

Vervolgens werd de groep naargelang de interesse gesplitst in een deel dierlijke productie en een deel plantaardige productie. Als solo opererende journalist zag ik me genoodzaakt wat te pendelen tussen de beide groepen. 

  • Crodeon stelde een applicatie voor waarmee men van op afstand de werking van een beregeningshaspel kan opvolgen. Op basis van ongeveer dezelfde technologie bieden ze ook een toepassing aan waarmee men de temperatuur in bijvoorbeeld een koelcel, serre of varkensstal kan volgen van op afstand. Bij overschrijden van een alarmdrempel krijgt de gebruiker een sms.
  • Isagri lanceerde recent de draadloze Météus weerstations, die opereren in een netwerk. Geert Vandepitte vertelde dat dit toelaat om zich te baseren op der regen die effectief valt, en dit kan verschillend zijn van wat de buienradar verwacht.
  • Pehestat (PErfomance and HEalth STATistics) is een toepassing die gegevens over dierengezondheid, welzijns- en zoötechnische gegevens verzamelt in pluimveestallen. Aan de hand van de verzamelde data probeert men verbanden te leggen en probleemoplossend advies te geven.  Het systeem maakt gebruik van de Smart Farm Assistant (SFA) van Porphyrio, een cloud gebaseerde tool die het mogelijk maakt om alle relevante info op de bedrijven efficiënt te verzamelen. Dit bevat ook een beveiligd platform, waarop alle documenten van het verplichte bedrijfsregister digitaal beschikbaar zijn.
  • Cowsonweb laat toe de kalving van de koe op te volgen. Een vaginale sonde meet het temperatuurverloop zodat de landbouwer 12 tot 24 uur op voorhand kan inschatten wanneer de kalving zal inzetten.
  • Less antibiotics wil de behoefte aan antiobioticagebruik in de veehouderij terugdringen door ziek wordende dieren preventief te detecteren. Bij varkens lukt dat door het hoesten te registreren. Bij proeven blijkt dat ze gemiddeld (maar afhankelijk van het type ziekte) 10 dagen eerder ademhalingsproblemen vaststellen dan de varkenshouder.
  • Marc Sneyders van Bayer legde het opzet van het ForwardFarming project uit, waarbij allerlei technieken die de duurzaamheid van onze manier van produceren kunnen verhogen in de praktijk worden uitgetest. Fendt verzorgde een toelichting over het werken met gps en taakkaarten. Delvano vertelde dat ze met behulp van sensoren (GreenSeeker) het gewas scannen en ogenblikkelijk de dosis van de spuit kunnen aanpassen. Dit heeft al een praktische toepassing voor loofdoding bij aardappelen. Case NH lichtte de toepassingsmogelijkheden van drones toe maar wees er op dat die in Vlaanderen beperkter zijn dan vermoed door strenge wetgeving (toegelaten hoogte van vliegen, afstand die bewaard moet blijven van vliegvelden, autostrades, …), verplicht theoretisch- en praktijkexamen en registratie van elke vlucht. Een drone kan dus niet zomaar de lucht in, zeker niet voor professioneel gebruik.

Van precisielandbouw naar smart farming

De avond bracht het verschil tussen precisielandbouw en smart farming naar voor. Precisielandbouw beperkt zich tot het heel gecontroleerd uitvoeren van een taak. Smart farming gaat verder. Eerst meet men iets. Aan de hand van die metingen neemt men een beslissing. Na uitvoering wordt een evaluatie gemaakt. Smart farming gaat dus veel verder dan precisielandbouw en wint in onze land- en tuinbouwsector dagelijks aan belang.