Menu

Stro van goudwaarde voor bouwinnovatie

Geschreven op 12 augustus 2020.

Net als de land- en tuinbouwsector is ook de bouwsector constant op zoek naar innovatie. In sommige gevallen kan er door een dergelijke innovatie een raakvlak gevonden worden tussen de 2 sectoren, zoals ook bij het gebruik van stro als bouwmateriaal.   

De voordelen van het gebruik van strobalen als isolatiemateriaal zijn niet nieuw. Strobalen worden al langer op kleinere schaal gebruikt als isolatiemateriaal in woningen. Maar de toepassingsmogelijkheden worden continu verbeterd en uitgebreid. Zo ook in kader van een Vlaamse projectoproep over circulair bouwen.

Meestappen in innovatie?

Voor dit project wordt er gezocht naar landbouwers die grondstofleverancier willen zijn in een bouwproject met prefab stroblokken. Het gaat om landbouwers die eenmalig een 500-tal kleine strobalen van ongeveer 18 à 20 kg kunnen leveren, alsook een kleine overdekte ruimte van ca 300m² ter beschikking stellen waar de strobalen kunnen worden omgevormd tot prefab bouwblokken. De kosten die de landbouwer(s) maken in functie van het project worden vergoed. Voel je je hier direct door aangesproken, of maakt het alleszins wat nieuwsgierigheid in je los? Aarzel dan niet om je kenbaar te maken of bijkomende info op te vragen, zo kan een eventuele samenwerking concreter worden besproken.