Menu

Studenten tweede bachelor Energietechnologie aan zet in Agrostem

Geschreven op 19 april 2021.
Een groep studenten gaat aan de slag met een uitdaging op een melkveebedrijf in de provincie Antwerpen. Samen met de bedrijfsleiding gaan ze op zoek naar kansen om o.a. het energieverbruik te optimaliseren.

Het project Agrostem (Hooibeekhoeve, Innovatiesteunpunt en Plattelandsklassen) hebben de handen in elkaar geslagen met de bacheloropleiding Energietechnologie van Thomas More in Geel. Samen met het reeds bestaande project REG (Thomas More en IOK) werken studenten binnen het kader van 'agrostemlabs' aan energiezuinige oplossingen voor melkveebedrijven.

Een groep studenten gaat aan de slag met een uitdaging op een melkveebedrijf in de provincie Antwerpen. Samen met de bedrijfsleiding gaan ze op zoek naar kansen om het energieverbruik op het bedrijf te optimaliseren, winsten te boeken en suggesties te doen richting nieuwe technologieën.
Studenten werken zo aan een concrete case. Binnen het project kunnen studenten beroep doen op consultancy van energiespecialisten van de hogeschool, het kenniscentrum energietechnologie of energieconsultants van het Innovatiesteunpunt. Alvorens de studenten zelfstandig energieaudits gaan uitvoeren bij verscheidene melkveebedrijven, werken ze samen aan één pilootstudie bij Hooibeekhoeve, het provinciaal praktijkonderzoekscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Als hedendaags melkveebedrijf heeft Hooibeekhoeve praktijkkennis rond verschillende aspecten van de melkveehouderij. Binnen het praktijkonderzoek zoekt Hooibeekhoeve bovendien naar duurzame en rendabele dier- en milieuvriendelijke oplossingen voor uitdagingen binnen de sector. Met praktijkgerichte vragen kunnen de studenten dus terecht bij de bedrijfsleider en onderzoekers van Hooibeekhoeve.

Op 26 februari vond de kick-off van dit project plaats. Interactieve workshops, een grondige bedrijfsrondleiding en andere uitwisselingsmomenten stonden op het programma. Studenten Agro- en Biotechnologie (ABT) van Thomas More gaven ook een introductiesessie rond het reilen en zeilen op een melkveebedrijf. Een mooi voorbeeld hoe binnen een hogeschoolcontext er sectoroverschrijdend samengewerkt kan worden. 26 februari was de ideale start voor de studenten van Thomas More om van het project een succes te maken. Op 12 maart gingen de studenten dan ook echt aan de slag bij Hooibeekhoeve om het energieverbruik in kaart te brengen.