Menu

Terugblik 'Boer van de toekomst' - 18 mei

Geschreven op 22 juni 2018.
Op 18 mei ontving de Hooibeekhoeve een dertigtal leerlingen van het PITO in Stabroek en de Landbouwschool in Geel op de ‘boer van de toekomst’, een studiedag over ammoniakemissie in de rundveehouderij.

De studenten werden verwelkomd door Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw in de provincie Antwerpen. In zijn verwelkoming lichtte Meneer Caluwé het belang van deze studiedag toe. Hij wees de leerlingen erop dat landouwactiviteiten ook een negatieve impact kunnen hebben op de omgeving, bijvoorbeeld door de ammoniakemissies.

Hanne Leirs, consulente van het Innovatiesteunpunt, gaf de studenten wat achtergrondinformatie: hoe ontstaat ammoniak, wat zijn de gevolgen ervan voor het milieu, hoe zit het beleid in elkaar en vooral, hoe kunnen we ammoniakemissie aanpakken? De maatregelen en technieken waarmee ammoniakemissie kan gereduceerd worden, staan op de zogenaamde PAS-lijst. Dit is een dynamische lijst die aangepast wordt, telkens er nieuwe technieken, maatregelen of verduidelijkingen zijn. Hanne nam de leerlingen ook mee naar de demoruimte. In deze ruimte staan tafelmodellen van de PAS-maatregelen waardoor de leerlingen de maatregelen van dichterbij konden bekijken en beoordelen. Via een interactieve tool op de tablet en de beschikbare techniekfiches konden ze ook bijkomende informatie over de PAS-maatregelen opzoeken. Je vindt deze fiches trouwens ook terug op www.innovatiesteunpunt.be/emissies.

Hooibeekhoeve zou Hooibeekhoeve niet zijn, mochten er geen maatregelen of technieken gedemonstreerd worden. Els Stevens en Katleen Geerinckx van de Hooibeekhoeve namen de studenten dan ook mee de stal in voor een bedrijfsbezoek. Tijdens een rondleiding op het bedrijf zagen ze een mestrobot met waterverneveling aan het werk. Als je weet dat ongeveer 70% van de ammoniak gevormd wordt op de vloer, ken je ineens ook belang van propere vloeren. Bij het schuiven van de vloer zijn de instellingen van de robot uiteraard van belang: de frequentie waarmee de mestrobot rondrijdt, de hoeveelheid water die hij vernevelt, rekening houdende met de situatie van de stal zelf….

Sinds 2016 liggen er op Hooibeekhoeve ook drie verschillende ammoniakemissiereducerende vloeren aan het voederhek. Daardoor hebben de onderzoekers een aantal jaren praktijkervaring kunnen opbouwen en daar draait het natuurlijk om. Deze praktijkervaring kunnen ze nu delen met de boeren (van de toekomst) en hen zo ondersteunen in het kiezen van een gepaste maatregel voor op hun bedrijf.

Na het bezoek aan de demoruimte en de stallen, moesten de leerlingen zelf aan de slag tijdens een praktische oefening.  In groepjes moesten ze op zoek naar een gepaste techniek in 4 specifieke situaties. Zo moesten ze de techniek kiezen waar ze het liefst mee zouden werken, ongeacht de kosten of de emissiereductie. De leerlingen kozen ook een techniek die volgens hen de beste kosten-batenbalans had: tegen welke kost kan je het meeste emissies beperken. Ook de ‘properste’ techniek moesten ze naar voor schuiven. Hier was het natuurlijk niet de bedoeling dat er enkel naar ammoniakemissie gekeken werd, maar dat ze ook eens nadachten over de impact die techniek op andere vlakken met zich meebrengt (bv CO2-emissie, waterverbruik,…). Tenslotte werd gevraagd om hun algemene favoriet uit te kiezen. Het was erg interessant om te zien hoe elk groepje het accent anders legde. Wij vonden het dus een erg leerrijke namiddag, hopelijk de studenten ook!

Boer van de toekomst werd georganiseerd in het kader van het demoproject Goed GePASt. Goed GePASt wordt gesubsidieerd door het Departement Landbouw en Visserij in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO).


Dit nieuwsbericht kadert in het demonstratieproject ‘Goed GePASt’ dat gesubsidieerd wordt door het departement Landbouw en Visserij en de EU in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO, www.vlaanderen.be/pdpo).