Menu

Terugblik: Dorpen in't kwadraat - start Kerkom

Geschreven op 05 februari 2019.
Ruim 40 bewoners van Kerkom, zowel jong als oud, maakten kennis met ‘Dorpen in’t kwadraat’.

Dit project biedt hen de kans om de komende maanden een toekomstbeeld te vormen voor hun dorp, acties te bedenken om dit te bereiken én om daadwerkelijk een eerste actie uit te voeren. Met alle info, wensen en resultaten kunnen de bewoners, verenigingen, maar ook het stadsbestuur ook na de projectperiode verder aan de slag.

Tijdens het startmoment op 31 januari deelden de bewoners alvast hun mening én ideeën met elkaar. Jetons, post-its, papier, stiften én enthousiaste verhalen maakten duidelijk dat Kerkom een klein, gezellig en levendig dorp is waar heel wat te beleven valt. Er zijn enkele verenigingen én een dorpscomité die goed bezochte activiteiten organiseren. Toch zijn er heel wat kansen om het leven in Kerkom nog beter te maken: meer en aantrekkelijke ontmoetingsinfrastructuur, hogere verkeersveiligheid én doelgroepgericht werken.

De komende maanden wordt in Kerkom alvast volop gewerkt tijdens enkele boeiende werksessies.

Wil jij ook aan de slag in jouw dorp?

Wil jij, als lokale mandataris, participatief aan de slag met een dorpenbeleid? Contacteer één van onze consulenten plattelandsontwikkeling.