Menu

Terugblik: Kick-off tweede Food Heroes Vlaanderen traject 'Van Concept tot Markt'

Geschreven op 16 oktober 2019.
Op 25 september ging het tweede Food Heroes Vlaanderen traject van start in samenwerking met Flanders DC en Flanders’ Food.

Binnen het Europese Interreg NWE Food Heroes project werken we aan oplossingen om reststromen van groenten en fruit in de eerste schakels van de keten om te zetten naar nieuw voedsel voor menselijke consumptie. Het eerste traject dat in 2018 plaatsvond, had als ingang reststromen en een conceptoplossing als eindpunt. Hierbij werkten landbouwers en verwerkers samen met creatieve ontwerpers. Hier zijn een aantal mooie oplossingen uitgekomen, waarvan enkelen al hun weg naar het winkelrek gevonden hebben.

 

We merkten echt dat net die stap naar de winkel een hele grote is voor landbouwers en verwerkers. Daarom hebben we een nieuw traject opgezet met een product van reststromen als startpunt en een actieplan om mee naar de winkel te stappen als eindpunt.

In vijf sessies behandelen we:

  • Wie is mijn klant
  • Welke waarde bied ik en hoe ziet de waardeketen eruit
  • Productontwerp en branding
  • Actieplan

Met dit tweede traject zetten we tevens nog harder in op co-creatie. De deelnemers worden gevraagd om onderling informatie te delen en mee na te denken over elkaars case, omdat we hard geloven in leren van elkaar.

We vlogen er meteen in met “Wie is mijn klant”. Een relevante oefening om je product te kunnen positioneren, maar ook één die een totaal andere manier van denken vraagt. Er wordt vaak gedacht: "Mijn product is lekker, iedereen zal dat willen kopen". Maar als je bijvoorbeeld een confituur op de (retail)markt wilt brengen, moet je wel beseffen dat er hiervan al heel veel in de winkel te vinden zijn. De klant heeft dus een heel goede reden nodig om net die van jou te kopen. Daarom verplaatsten we ons naar het hoofd van de klant en zochten naar een bepaalde context waarin de producten van de deelnemers een oplossing konden bieden voor een “probleem” of wens van een bepaalde doelgroep. Deze doelgroep probeerden we te vertalen in een persona, een fictieve persoon in een bepaalde context, en deze zo concreet mogelijk te maken. Het huiswerk was dan ook om deze personen te gaan zoeken in de eigen omgeving en hiermee eens een babbel te doen om te zien of het product inderdaad een oplossing zou zijn.

De eindklant wordt vanaf het begin in het traject betrokken omdat we tijdens de sessies live consumententesten kunnen laten uitvoeren door de organisatie Buffl. Zij ontwikkelden een app waarmee zij op heel korte tijd een uitgebreid panel van consumenten kunnen bevragen. Hiermee konden we direct een aantal aannames aan de realiteit toetsen.

De volgende sessie van het traject vindt plaats op 27 november (locatie nog te bepalen).

 

Foto © Veerle Scheppers