Menu

Terugblik tweedaagse excursie biomassa - 10/11 september 2019

Geschreven op 23 september 2019.

Op het platteland is er een groot potentieel om hernieuwbare energie op te wekken. Om de energietransitie te versnellen moet je lokaal beginnen bij mensen met goede ideeën die aan de slag willen of dat al zijn. Dit was de doelstelling van de tweedaagse excursie duurzame biomassa in september, georganiseerd door Innovatiesteunpunt, ZLTO en agrobeheercentrum Eco².  Mensen met verschillende achtergronden (landbouw, loonwerk, overheid en advies) stapten op de bus om in 2 dagen verschillende lokale biomassa-initiatieven te bezoeken.

Verbinden op verschillende niveaus

Een van de voorbeelden was de coöperatie landschapsenergie in Bocholt. Met een biomassaketel wordt het parochiehuis en de lokale scholencampus volledig duurzaam verwarmd. De brandstof (houtsnippers) wordt verkregen uit het beheer van houtkanten in het lokale landschap. Dit beheer wordt uitgevoerd door een agrobeheergroep bestaande uit landbouwers en loonwerkers. Met steun vanuit de gemeente Bocholt, Regionaal Landschap en de provincie Limburg kon dit project werkelijkheid worden.

Samenwerking met lokale partners is de sleutel om dit soort initiatieven van de grond te krijgen. Ook de lokale gemeenschap moet je meehebben. Wanneer onderhoud aan de houtkanten plaatsvindt vermelden wij dit in het gemeentelijk blad en plaatsen wij informatieborden. Natuurbeheer kan een negatieve uitstraling hebben terwijl het juist goed is voor de ecologische waarde van het landschap. Goede communicatie met de omgeving is belangrijk om uit te leggen wat je doet’.

Mathias D’Hooge, regiocoördinator agrobeheercentrum Eco2

Ook bezocht de groep Bioenergiedorf Oberrosphe in Duitsland (waar hele woonwijken van hernieuwbare energie worden voorzien met een biomassaketel en een biogasinstallatie) en waren leden van de Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie aanwezig. Zij verzamelen houtige biomassa in de regio en zetten dit in als biobrandstof in biomassaketels bij kalverhouders in het gebied.

Dit geeft aan dat er op verschillende niveaus vanalles mogelijk is. De kunst is om te beginnen. Hiervoor heb je enthousiaste mensen nodig. Door je te verenigen met een aantal gelijkgestemden heb je een stem richting de gemeente en andere lokale partijen. Zo ontstaat er beweging en kun je op zoek gaan naar een win-win situatie.

Ton van Korven, projectleider bio-economie bij ZLTO 

Kennis maakt macht

Marinus de ronde, aardbeienteler en opkweker van varens in Zierikzee nam ook deel aan de excursie. Hij wil een biomassaketel aanschaffen om zijn bedrijf duurzamer in te richten. "Jaarrond moet ik de temperatuur in de kas op 23°C houden om het juiste klimaat te creëren voor de jonge varens. Dit vraagt veel fossiele energie. Een biomassaketel biedt een alternatief maar is een erg grote investering. Tijdens deze excursie heeft de uitwisseling met RVO, over de SDE-subsidie, en de kennis van de aanwezige boeren mij geholpen een beter gevoel te krijgen wat hier allemaal bij komt kijken".

Albert Moerkerken, projectleider klimaat en energie bij RVO was blij om het enthousiasme bij de deelnemers te zien. Momenteel worden er energiestrategieën uitgewerkt. In Nederland zijn er dertig RES-gebieden aangewezen. Voorbeelden zoals bovengenoemden zijn van groot belang. Albert: ’"het moet vanuit de praktijk komen, daar zit de kennis, de ondernemerskracht en de modus tot actie. De overheid moet het beschikbare budget voor de uitwerking van energiestrategieën voornamelijk inzetten om dit soort lokale initiatieven te stimuleren’’.

Deze excursie werd georganiseerd vanuit het Interreg Noord-West Europees ECCO project.