Menu

Terugblik webinar 'verbreding' - 11 februari

Geschreven op 25 februari 2021.
Zoek je inspiratie rond verbreding? Dan is dit webinar de moeite waard!

Begin februari was onze innovatieconsulent Patrick Pasgang spreker van dienst in een webinar rond verbreding in de landbouw. Tijdens dit webinar toonde hij land- en tuinbouwers tal van mogelijkheden op vlak van verbreding. 

 

 

Heel wat landbouwsectoren zitten in crisis en de landbouwers maken zich zorgen over hun inkomen. Er zijn 3 strategische opties qua bedrijfsontwikkeling. Je kan kiezen voor schaalvergroting (kosten minimaliseren), differentiatie (uniek product) of diversificatie (zoeken naar nieuwe activiteiten). Heel wat landbouwers kiezen voor het laatste. Dat heeft een aantal redenen. Ze willen hun inkomen verhogen, zorgen voor risicospreiding en vaak zijn het de opvolgers die hiermee starten. Bovendien heeft het rechtstreeks contact met de klant een enorme psychologische meerwaarde. Je krijgt waardering voor wat je doet. 

'Verbreding' is een breed begrip. Er zijn heel wat invalswegen. Er zijn heel wat factoren die jouw keuze zullen beïnvloeden.  Je persoonlijke interesse, de locatie van je bedrijf, je middelen, de wetgeving, trends, ...

Het grootste deel van de bedrijven kiest voor korte keten verkoop. Een andere optie is hoevetoerisme. In het webinar gaat Patrick in op de verschillende mogelijkheden en knelpunten. 

Korte keten is geen wondermiddel. Het is een missie.

Patrick Pasgang

Belangrijk is wel dat je goed nadenkt voor je start. Zo is Korte keten geen wondermiddel. Het is een missie. Je steekt er veel tijd en energie in. Je hebt ondernemersvaardigheden nodig, moet bepaalde investeringen doen en voldoen aan de wetgeving. 

Andere mogelijkheden van verbreding waar Patrick op ingaat is groene zorg, energieproductie, educatie en aannemingswerk. 

Patrick eindigt met mogelijke nieuwe verdienmodellen, momenteel nog niet toegelaten, maar wie weet wel in de toekomst. 

Kortom, multifunctionele landbouw geeft heel veel mogelijkheden. Heel veel bedrijven doen het heel goed. Het is een tool tot diversificatie. Het is een strategie, maar geen redmiddel. Het heeft tijd en middelen nodig. Het vraagt investering en kennis van bedrijfskunde. 

Bespreek je idee zeker vooraf met je adviseur. Hij kan je wijzen op bijkomende opties en mogelijke knelpunten. Zien welke vergunningen er nodig zijn, welke invloed je idee heeft op je bestaande werking en lopende vlif subsidies, …

 

Interessante brochures?