Menu

Terugblik webinar 'Water – Elke Druppel telt'

Geschreven op 10 maart 2021.

De laatste jaren zijn er meer periodes van langdurige droogte en komen hittegolven frequenter voor. Water is een essentiële productiefactor in de agrarische sector en heeft een enorme impact op de landbouwbedrijfsvoeringen. Het Innovatiesteunpunt organiseerde een webinar rond dit thema, in samenwerking met Agropolis en de provincie Limburg. De eerste spreker was Inge Moors.  Als gedeputeerde van landbouw & platteland ligt de droogteproblematiek haar nauw aan het hart. Tijdens het webinar werden de  verschillende initiatieven en acties die de provincie Limburg neemt, toegelicht.

De volgende spreker was Toon Coussement.  Als expert van de bodemkundige dienst gaf hij ons een interessante uiteenzetting over de verschillende projecten rond beregening in Limburg.  An Cools, onderzoeker van Inagro mocht afsluiten, zij gaf ons een uitgebreide toelichting over de meest gebruikte alternatieve waterbronnen en de courant toegepaste drinkwaterbehandelingen.

 


Dit webinar werd mede mogelijk gemaakt door Agropolis en de provincie Limburg via het project Water, Elke druppel telt.