Menu

Testen met sensoren: verder onderzoek nodig!

Geschreven op 08 januari 2020.

De eerste testen met sensoren in de sierteeltsector hebben zeker het potentieel van de technologie aangetoond.

Verhogen van de plantkwaliteit

De genereerde data bevestigen in vele gevallen hetgeen wat de teler in zijn kas ziet. Momenteel ligt de meest praktische toepassing van de plantmonitor dan ook in het verhogen van de plantkwaliteit.

Koppelen met het energieverbruik

Voor het koppelen met het energieverbruik is verdergaand praktijkonderzoek nodig. Dat betekent concreet dat er meer data verzameld moet worden voordat we met statische zekerheid een energiereductie kunnen voorspellen, met behoud van plantkwaliteit.

De koppeling met de klimaatcomputer

De koppeling met de klimaatcomputer is ook essentieel in dit verhaal. Bedrijven die het meeste baat hebben bij innovatieve technologieën voor klimaatsturing die tot energiebesparing kunnen leiden, zijn natuurlijk deze met de hoogste energievraag, namelijk de warmekasteelten. Hierdoor denken we voornamelijk aan de deelsectoren:

  • snijbloemen,
  • kamerplanten
  • en jongplanten. 

Er zijn nu dus nog geen kant-en-klare sensoren en sturingen die het energieverbruik rechtstreeks kunnen reduceren, maar de eerste stappen zijn al wel gezet.