Menu

Thema in de kijker: duurzame mobiliteit

Geschreven op 17 juli 2020.
Deze zomer zetten we elke week een thema in de kijker waar we de afgelopen jaren rond werkten. We bundelen hierin onze ervaringen en inzichten door eerder gepubliceerde artikels en berichten te bundelen.

Mobiliteit en meer bepaald duurzame mobiliteit is een belangrijk thema voor de toekomst en de veerkracht van onze dorpen. Zo ook voor Landelijke Gilden die het publieke debat willen voeden met inspirerende thema-avonden. Zo organiseerden zij een plattelandsacademie hierrond in Noord-Limburg: een regio met tal van uitdagingen in de komende jaren rond vervoersregio en eventuele vervoersarmoede.

Het Innovatiesteunpunt zet vanuit deze optiek dan ook in op actieve projecten rond mobiliteit op het platteland. Hoe kunnen we dit verduurzamen? Hoe denken inwoners hierover? Kan de mobiliteitshift die aanwezig is in steden ook hanteerbaar zijn in de landelijke gebieden? Deze en andere vragen probeert het Innovatiesteunpunt op te vangen in onder andere het project Mobilab. Stad Peer, Gemeente Oudsbergen en Gemeente Pelt engageren zich samen met ons en Mobiel21 om a.d.h.v. burger- en expertenlabs oplossingen aan te reiken en deze uit te testen.

In het Pajottenland werken we dan weer samen met tal van partners rond het uitrollen van landelijke mobipunten. Deze mobipunten moeten daarnaast ook de bruisende en levendige plekken worden in de gemeentes waar er naast de mobiliteit ook plaats is voor bijvoorbeeld lokaal ondernemerschap en sociale ontmoeting. Kortom, het worden buurtplekken die gedragen zijn door de lokale inwoners. Mobiliteit is dan ook maar dan een thema op zich. Het is één en al verweven het dorpse leven en onze maatschappij.
Het Innovatiesteunpunt zet de komende jaren ook graag in op dit thema.

Heb je interesse in een begeleidingstraject op maat of een vrijblijvend gesprek? Contacteer ons voor meer info!