Menu

Thema in de kijker: energiecoöperaties

Geschreven op 14 juli 2020.
Deze zomer zetten we elke week een thema in de kijker waar we de afgelopen jaren rond werkten. We bundelen hierin onze ervaringen en inzichten door eerder gepubliceerde artikels en berichten te bundelen.

 

Burgercoöperaties zien we de jongste jaren meer & meer in Vlaanderen. Het is collectief van inwoners die zich bijvoorbeeld inzet op de transitie naar hernieuwbare energie. Samenwerken aan hernieuwbare energie is dan ook een hot topic de jongste jaren. Niet alleen voor politici in Europa maar ook voor lokale besturen, plattelandsbewoners en plattelandsondernemers.

Het Innovatiesteunpunt werkt de jongste jaren intensief op dit thema. Binnen Europese projecten zorgen we voor uitwisseling, netwerken creëren en informatiedoorstroming, maar ook het oprichten van energiecoöperaties. Dat doen we ook in Vlaanderen. Zo werken we specifiek rond het oprichten en begeleiden van coöperaties (in samenwerking met CERA).

Als Innovatiesteunpunt brengen we inspiratie rond hernieuwbare energie voor lokale besturen, plattelandsondernemers en plattelandsbewoners. Zo gingen we al enkele keren op een meerdaagse inspiratietrip. Met een bus vol enthousiaste burgerinitiatieven en landbouwers brachten we een bezoek aan het Franse Rêve, bezochten we al meermaals Lochem (NL) waar een burgercoöperatie knappe voorbeelden liet zien.

Maar voor inspiratie en goede praktijken hoef je niet altijd naar het buitenland. Ook in België vind je verschillende initiatieven. Zo werkt men in Bocholt al enkele jaren aan een project met houtsnippers. Ideaal om je lokale gemeenschap te verbinden: de coöperatie creëert werk voor lokale boeren, de publieke gebouwen krijgen goedkope stroom en de coöperanten (inwoners) werken aan een positief verhaal in de gemeente. Op de koop toe verdienen ze er ook een centje aan!

Als plattelandsbewoner kan jij uiteraard ook heel wat kansen spotten richting hernieuwbare energie. Om die kansen te spotten en ideeën te genereren, heeft het Innovatiesteunpunt een interactieve avond uitgewerkt. "Dorpen vol Power" is een workshop die zorgt voor inzichten en tips rond energiegebruik. Het zet mensen ook aan om zelf (kleine) initiatieven te nemen. In de ideale wereld kan dit leiden tot een 'dorp vol power'.

Kan jij als beleidsmaker iets ondernemen? Natuurlijk! Samen zorgen we voor het mobiliseren van mensen, bewustzijn creëren, mensen laten samenwerken rond ideeën en een veilig kader aanreiken. Op die manier bouw jij als beleidsmaker mee aan een 'dorp vol power'!

Heb je interesse in een begeleidingstraject op maat of in de workshop "Dorp vol Power"? Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie!