Menu

Uitnodiging: lancering 'Roadmap Veerkrachtige Veehouderij' 11 september

Geschreven op 06 september 2019.
De vleesveesector staat voor grote uitdagingen. Er is nood aan een duurzaam toekomstplan.

 

In het kader van het project LIONS (Limburgs Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren), met de financiële steun van de provincie Limburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen, startten het Innovatiesteunpunt en Boerenbond een transitietraject.

 

 

Veehouders, bedrijven, organisaties en stakeholders uit de keten dachten samen na over de toekomst van de vleesveesector. Het initiatief en aanreiken van oplossingen werd zo in handen van de sector zelf gelegd. Op 11 september stellen wij u met trots het resultaat voor van het geleverde werk!

19.30

Onthaal

20.00

Academisch gedeelte

Inleiding door Inge Moors, gedeputeerde van landbouw

Voorstelling roadmap door Raf Steegmans

21.30

Netwerkmoment

Receptie met hapjes van Belgisch Witblauw

Inschrijven

Inschrijven voor deze voorstelling kan vóór 11 september via nathalie.oostens@innovatiesteunpunt.be