Menu

Valse vriend of saboteur? Weerstand omarmen doe je zo!

Geschreven op 20 mei 2020.
Wie streeft naar verandering komt op zijn weg weerstand tegen. Wat voor de één een goed idee is, is voor een ander meteen slecht.

 En als die ander ook elk ander idee meteen afschiet, is dit weerstand in de vorm van een saboteur. Op andere momenten zijn er dan weer valse vrienden, ontkenners of ‘afketsers’ in de groep.

Hoewel weerstand zich op verschillende manieren uit, is het hoe dan ook voorspelbaar! Volgens Rick Maurer is het gewoonweg een mechanisme en automatisme om onszelf te beschermen tegen negatieve gebeurtenissen. Niet iedereen hanteert hierin dezelfde strategie. Ongeveer 20% van de mensen zullen tegenwerken, 50% is afwachtend en 30% is dan weer positief en meewerkend.

Maurer omschrijft drie bronnen van weerstand:

 1. ‘Ik begrijp het niet…’.
  Reacties ontstaan vanuit een gebrek aan informatie. Men begrijpt niet waarom verandering nodig is.
   
 2. ‘Ik wil het niet…’.
  Dit is een sterke fysieke en emotionele reactie op verandering. Hieronder vallen (angst)reacties ter vermijding van potentiële verlieservaringen. Dit is meestal heel individueel.
   
 3. ‘Ik vertrouw het niet…’.  
  Reacties komen voort vanuit wantrouwen tegenover diegene die verandering wil doorvoeren.

Het is niet eenvoudig om gepast met weerstand om te gaan, maar het is wel belangrijk. Het wegwuiven is alleszins geen goede strategie. Wat kan wel helpen? We geven voor elke bron een tip!

 1. Bied informatie
  Wees duidelijk, open en transparant. Focus niet te snel op hoe de dingen gaan aangepakt worden, maar sta eerst stil bij het waarom.
   
 2. Maak angst en twijfels bespreekbaar
  Wat vreest men te verliezen? Geef ruimte aan bezorgdheden, erken mensen in hun gevoel om van daaruit te reflecteren en het gesprek te voegen met andere inzichten en standpunten. Alleen door echte uitwisseling kan blijken of een vrees dan wel terecht of onterecht is.
   
 3. Maak wantrouwen in een persoon expliciet
  Benoem, bevraag waar het vandaan komt en hoe het ontstaan is. Werk van daaruit toe naar een strategie om toch op een professionele manier verder te werken of om een bepaalde samenwerking stop te zetten.

Meer vragen? Wil jij met een veranderingsproces aan de gang? Contacteer ons.