Menu

ValuSect officieel van start!

Geschreven op 23 maart 2020.

In januari kwamen de 10 partners van het Noordwest-Europees Interreg project Valusect samen in Geel voor een opstartvergadering. De 10 partners leerden elkaar kennen, bespraken het werk en bezochten de campus van projectleider Thomas More in Geel, waar onderzoek naar insecten plaatsvindt.

 

 

De wereldbevolking groeit, terwijl de natuurlijke hulpbronnen afnemen. In een zeer dichtbevolkt gebied als Noordwest Europa is er steeds meer nood aan duurzame alternatieve grondstoffen voor de voeding. Insecten zouden hier een rol kunnen spelen. Gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa, wil het ValuSect-project transnationale samenwerking en onderzoek naar insecten als bron voor de ontwikkeling van voedingsproducten versterken. 

De partners in dit transnationaal project brengen onderzoekers, deskundigen, organisaties en KMO's samen. Dit programma wil kennis overdragen naar organisaties en actoren in de hele toeleveringsketen. Dergelijke kennisoverdracht tussen belanghebbenden is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van deze markt.

Door zowel de insectenproductie als de houding van de consumenten te verbeteren, hoopt het project van insecten een cruciaal onderdeel te maken van ons toekomstig eetgedrag in NW-Europa. 

De tweedaagse meeting was erg vruchtbaar en gaf goede inzichten. 

De volgende partners gaan samenwerken aan ValuSect:

  • Thomas More Kempen vwz (Belgium)
  • Inagro vzw (Belgium)
  • Aberystwyth University (The United Kingdom)
  • Zürcher Fachhochschule (Switzerland)
  • Stichting Fontys (The Netherlands)
  • Boerenbondvereniging voor projecten vzw (Belgium)
  • Teagasc the Agriculture and Food Development Authority in Ireland (Ireland)
  • New Generation Nutrition Pro-Active (The Netherlands)
  • AliénorEU (Belgium)
  • BIC Innovation Limited (The United Kingdom)

 

Het totale budget van het project is  € 3.47 m

Het totale budget van Interreg North-West Europe: € 2.08 m

Duur van het project: 2019-2023