Menu

Van energiebeheer naar energie-ondernemerschap.

Geschreven op 02 juli 2020.
Het Innovatiesteunpunt begeleidt landbouwers en plattelandsbewoners van energiebeheer naar energie-ondernemerschap met de nodige vaardigheden en tools om te ondernemen in de toekomstige hernieuwbare energiemarkt.

In de nieuwe elektriciteitsrichtlijnen van het Europese wetgevingspakket ‘Schone energie voor alle Europeanen’, die momenteel vertaald worden in de Vlaamse wetgeving, krijgen burgers een actievere rol toebedeeld in de energiemarkt. Zo mogen burgergemeenschappen niet alleen hernieuwbare energie produceren, verbruiken en opslaan, maar ook verkopen. Hiervoor zijn uiteraard specifieke vaardigheden en tools nodig. Burgers in energiegemeenschappen zullen niet alleen nood hebben aan kennis op vlak van socio-economie, broeikasgasreductie en technologie, maar ook op vlak van ondernemerschap en management.

Het Innovatiesteunpunt van Boerenbond & Landelijke Gilden is dan ook enorm blij dat de EU instanties de resultaten van ons ECCO project apprecieert en dit onderstreept met de goedkeuring van het kapitalisatie-traject van het bestaande ECCO-project. Dankzij het Noordwest-Europees Interreg project ECCO en de uitbreiding daarvan met het ECCO kapitalisatie-traject, kan het Innovatiesteunpunt landbouwers en plattelandsbewoners tot einde 2021 informeren over en begeleiden bij de realisatie van energiekansen op het platteland. Lokale gemeenschappen van burgers en boeren die met hernieuwbare energie aan de slag willen, zetten we op weg met verzamelde kennis, expertise, tools en vaardigheden die nodig zijn om als energiecoöperatie binnen de nieuwe hernieuwbare energiemarkt een belangrijke rol te spelen.

Noordwest-Europese Interreg project ECCO

Het Innovatiesteunpunt is trekker in het Noordwest-Europese Interreg project ECCO, wat staat voor Energy Community Co-Operatives. Dit project wil meer en betere energiecoöperaties uitrollen op het platteland en bouwt binnen Noordwest-Europa een kennisnetwerk uit dat expertise en ervaring uitwisselt rond hernieuwbare energieprojecten geïnitieerd door lokale burgergemeenschappen.

ECCO-kapitalisatie

Omdat het ECCO-project meer dan een jaar voor de goedkeuring van het nieuwe "Clean Energy Package" werd ingediend, richtte het zich vooral op hernieuwbare energieproductie, -opslag en (zelf)consumptie. De nieuwe EU-richtlijn stelt hernieuwbare energiegemeenschappen in staat om hun geproduceerde energie ook te verhandelen op de commerciële energiemarkt en zo een volledig nieuwe economische sector te betreden. Dit zal ECCOs helpen om economisch leefbaar te zijn op lange termijn, aangezien het hen in staat zal stellen hun eigen klantenbestand te ontwikkelen en hun afhankelijkheid van injectievergoedingen te verminderen. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor bestaande en bijkomende ECCOs.

Anderzijds hebben die lokale burgergemeenschappen wel extra vaardigheden en managementtools nodig om te overleven in die commerciële energiemarkt. Naast sociaal-economische en technische vaardigheden, moeten ze ook ondernemer-skills ontwikkelen. De ECCO-kapitalisatie richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van deze aanvullende ondernemersvaardigheden en -tools.  Hiervoor zal het bestaande ECCO-consortium zijn inspiratie onder andere halen bij een ander Noordwest-Europees Interreg project: Community Virtual Power Plant (cVPP). Een cVPP of virtuele energiecentrale is een energiecentrale die is opgebouwd is uit een netwerk van lokale energieproductie, opslag en verbruik, dat gecontroleerd wordt door een slim ICT-systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat productie en verbruik beter op elkaar worden afgestemd en het elektriciteitsnet niet wordt overbelast. De energie-installaties zijn virtueel met elkaar verbonden en vormen zo een grote gemeenschappelijke energiecentrale. Het bestaande ECCO-consortium wordt uitgebreid met 2 extra partners Energent en Stichting Duurzame Projecten Loenen, met ervaring in cVPP.