Menu

Verdienen met de zon: het warm water heruitgevonden

Geschreven op 11 oktober 2018.
De meeste melkveebedrijven maken het warme water voor de reiniging van de melkinstallatie en de koeltank aan door middel van een elektrische boiler.

Wegens het goedkopere nachttarief gebeurt dat meestal ‘s nachts. Bedrijven met zonnepanelen die geen recht hebben op een terugdraaiende teller, kunnen geld besparen door hun warm water overdag aan te maken.

Om de invloed van ‘demand side management’ op de productie van warm water door een elektrische boiler na te gaan, heeft het Innovatiesteunpunt in samenwerking met de KU Leuven - Campus Geel enkele scenario’s gesimuleerd voor een melkveebedrijf met 120 melkkoeien en een jaarlijkse melkproductie van 1 miljoen liter. We gingen uit van een bedrijf zonder robots en zonder zonneboiler, mét warmterecuperatie op de koeltank en een benodigde hoeveelheid van 600 liter water op 80°C voor de reiniging van de melkinstallatie en de koeltank. We veronderstellen dat de boiler groot genoeg is om te voorzien in het water voor één dag. Het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik bedraagt 36.000 kWh. Tijdens de piekuren kost de elektriciteit 0,24 euro/kWh, tijdens de daluren 0,16 euro/kWh. Het bedrijf plaatste een PV-installatie van 30 kWp.

Als het warme water ’s nachts wordt aangemaakt (de tijdsklok staat van 22u tot 6u ingesteld en om 6u moet de volledige boiler op 80°C zijn), bedraagt het eigenverbruik maar 13%. Dat wil zeggen dat het bedrijf maar liefst 87% van de elektriciteit van de zonnepanelen niet ogenblikkelijk zelf gebruikt en dus op het net moet injecteren. Hierdoor moet het bedrijf op andere momenten nog 32.600 kWh van het net aankopen, waarvan 11.200 kWh tijdens de piekuren en 21.400 tijdens de daluren.

Wanneer het warme water het hele jaar door volledig overdag wordt gemaakt, via een ingestelde tijdsklok van 10u to 16u, stijgt het eigenverbruik tot 41%. Het bedrijf moet toch nog 24.200 kWh van het net aankopen, waarvan 14.400 kWh aan piektarief en 9.800 kWh aan daltarief.

Bij installatie van een slimme sturing, zal de boiler worden aangestuurd op basis van de productie van de zonnepanelen. De sturing is actief tussen 8u en 17u, waarbij de boiler om 17u op temperatuur moet zijn. Het eigenverbruik stijgt door deze slimme sturing nog een beetje, tot 42%. De meerwaarde van deze duurdere sturing is dus eerder beperkt. Wanneer slechts 1 verbruiker slim moet aangestuurd worden, is de besparing eigenlijk te klein om de duurdere investering te verantwoorden en kan er beter met een tijdsklok worden gewerkt. Bij meerdere verbruikers kan een slimme sturing wel het verschil maken.

Onderstaande figuren geven een overzicht van het totale elektriciteitsverbruik en de energiekosten die jaarlijks aan de verschillende scenario’s verbonden zijn. Hoewel in het eerste scenario het warme water altijd aan goedkoper daltarief kan worden aangemaakt en in het tweede - tijdens bewolkte dagen en winterdagen - aan duurder dagtarief, is het op jaarbasis toch goedkoper om het warme water overdag aan te maken. Het eigenverbruik stijgt sterk, waardoor het bedrijf minder elektriciteit moet aankopen.

Figuur 1: jaarlijske elektriciteitsaankoop. (bron: ISP, KU Leuven)

Figuur 2: Jaarlijkse elektriciteitskost. (bron: ISP, KU Leuven)

 

         

 

 
Het volledige "dossier energie" uit Management & Techniek lees je hier.