Menu

Verkeersveilig Watervliet

Geschreven op 10 september 2020.
Een verkeersveilig Watervliet….. Dit idee kwam voort uit het participatietraject Dorp Dynamiek dat startte eind 2019 in Watervliet.

Wat is super of wat kan beter? Welk potentieel biedt de toekomst? Hoe kunnen we de dorpskern opwaarderen? Kan er overal veilig gefietst worden?” Dit waren allemaal vragen die werden voorgelegd aan de werkgroep inwoners die zich engageerde in het traject. Er werd samen een analyse van het dorp gemaakt, er werd in dialoog gegaan, kansen werden gespot tijdens creatieve sessies en ideeën rijpten.

Verschillende thema’s bleken prioritair voor Watervliet: ontmoeting met nieuwe inwoners, vergroening in het dorp en verkeersveiligheid. De ambitieuze werkgroep stelde hun plannen voor aan het gemeentebestuur die hun ideeën genegen waren. Het plan van aanpak volgde al snel, waarvan we nu de eerste resultaten zien in het centrum van Watervliet. Naast een toekomstvisie van de penibele verkeerssituaties, startte de werkgroep een sensibiliseringscampagne op die aanzet tot de snelheid te minderen.

Het resultaat? Vanaf 4/09 prijken er in het centrum affiches van inwoners/gezinnen die oproepen tot het matigen van de snelheid. Voorts wordt er in samenspraak met de gemeente en Regionaal Landschap werk gemaakt van een aantal plaatsen in het dorp waar vergroening kan komen, dit in de vorm van het aanplanten van bomen. De plantactie zal plaats vinden op 7 november dit najaar.