Menu

Verlenging VEA-call kleine en middelgrote windturbines tot 31 augustus 2020

Geschreven op 27 april 2020.
Indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines kant tot 31 augustus 2020.

De Vlaamse regering heeft beslist om de einddatum van de lopende VEA-call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines te verplaatsen van 26 mei naar 31 augustus 2020.

Het bepalen van een concurrentieel bod binnen deze subsidieregeling gebeurt op basis van een onderzoek naar een geschikte inplantingsplaats, een binnen deze regelgeving opgelegde analyse van de impact van mogelijke objecten in de omgeving van deze inplantingsplaats en een financiële analyse op basis van een inschatting van de subsidieerbare kosten. Dit vereist een plaatsbezoek door de potentiële aanbieder bij een potentiële klant. Echter worden conform de door de overheid opgelegde maatregelen voor het beheersen van de pandemie, verplaatsingen door vertegenwoordigers naar potentiële klanten beschouwd als niet-essentiële verplaatsingen en zijn ze bijgevolg niet toegelaten.

Op die manier is het voor de potentiële begunstigden onmogelijk om een concurrentieel bod uit te brengen binnen de termijn van deze call en zijn de bedrijven die deze technologie aanbieden niet in de mogelijkheid om nieuwe klanten te bezoeken. Daarom wordt voorgesteld om - rekening houdende met de zware socio-economische gevolgen van deze gezondheidscrisis – uitzonderlijk de termijn waarin deze call geopend is te verlengen tot 31 augustus 2020.

Het ministerieel besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.