Menu

Visie voor de toekomst

Geschreven op 13 januari 2021.
Ben je een groot of klein bedrijf, er is altijd nood aan een duidelijke visie voor de toekomst. Al je keuzes, investeringen, onderhandelingen, vormingen … moeten gebeuren met deze welbepaalde visie voor ogen.

Ben je een groot of klein bedrijf, er is altijd nood aan een duidelijke visie voor de toekomst. Al je keuzes, investeringen, onderhandelingen, vormingen … moeten gebeuren met deze welbepaalde visie voor ogen. De personen in het ondernemersverhaal van Wouter Marques hebben een duidelijke visie op de toekomst. Ze weten waar ze binnen 5 à 10 jaar willen staan.

Een tip om jouw visie voor je bedrijf scherp te krijgen, is kijken rondom je bedrijf. Wat komt er allemaal op je af? De voortdurend veranderende omgeving speelt een grote rol en kan enorme opportuniteiten scheppen. Op deze opportuniteiten inspelen doe je door een heldere visie op te maken en hier de bijbehorende strategieën te definiëren. Zo zette Plant Select steeds in op innovatie als strategie om zich te wapenen voor de toekomst. Ze vernieuwen constant, maar wel met steeds een degelijk commercieel model achter elk idee, want enkel dan wordt een goed idee ook een innovatie.

Wil jij je met je bedrijf ook op de toekomst voorbereiden en samen met ons je visie en bijbehorende strategieën bepalen? Contacteer dan het Innovatiesteunpunt.


Dit artikel werd gepubliceerd in  Boer&TuinderVoor het overnemen van artikelen uit Boer&Tuinder is steeds schriftelijke toestemming van de redactie nodig. Bronvermelding is altijd verplicht.