Menu

Waarom geen huizen verwarmen met melkwarmte?

Geschreven op 16 februari 2021.
Uit het koelen van 1 liter melk kan je als boer ruwweg 1 liter water van 50 °C halen via warmterecuperatie.

“Dat is op jaarbasis een enorme hoeveelheid warmte die nog op veel melkveebedrijven onbenut blijft”, aldus Martin Leeuwerik, koelspecialist bij DeLaval. Maar zelfs zonder een volledige toepassing voor die warmte is de installatie van een voorkoeler en warmterecuperatie bijna altijd een snel terugverdiende investering. Zeker als je nog eens kan profiteren van het Boerenbondledenvoordeel.

In het kader van het ledenvoordeel dat DeLaval Boerenbondleden aanbiedt, laten we Martin Leeuwerik aan het woord, die als koelspecialist bij DeLaval heel wat koelinstallaties in West-Europa en daarbuiten opvolgde. Subsidies die je als melkveehouder kan krijgen voor voorkoelers en warmterecuperatie op de koelgroep variëren van land tot land, maar ook zonder subsidie zijn dergelijke duurzame investeringen rendabel.

Voorkoeler koelt de helft

Voorkoelers koelen de melk af vooraleer die in de koeltank terechtkomt. Je hebt buizenkoelers en platenkoelers. DeLaval kiest uitsluitend voor platenkoelers. “Ze zijn compact en hebben de grootste efficiëntie”, aldus Leeuwerik. Ook om de warmte te recupereren die de koelgroep uit de koeltank haalt, gebruikt DeLaval platenkoelers. De technologie om warmte van de koelinstallatie te recupereren en vooral om melk voor te koelen, bestaat al decennia. Toch zijn er nog hier en daar veehouders die hier nog niet over beschikken. “Nochtans zijn er geen redenen om hierin niét te investeren. Een voorkoeler kan de melk al voor de helft koelen vooraleer deze in de koeltank komt.” Water dat door het voorkoelen van de melk warmte opgenomen heeft, kan als drinkwater voor de koeien gebruikt worden en werkt productieverhogend. Aandachtspunt hierbij is dat het water in de bak voor het opgewarmde water dagelijks volledig moet kunnen worden ‘geconsumeerd’ om algengroei helpen te vermijden.

Beschikbare warmte benutten

De warmte die vrijkomt bij het koelen in de koeltank kan teruggewonnen worden via warmteterugwinning op de koelgroep. Hieruit kan warmer water geproduceerd worden, dat je na verdere opwarming kan gebruiken om de melkinstallatie en of koeltank mee te reinigen. “Zelfs indien de melk al eerder gekoeld is via een voorkoeler, kan je met een warmterecuperatiesysteem nog 500 liter warm water van circa 50 °C uit het verder koelen van 1000 liter melk halen. Dat is een grote hoeveelheid, die helaas nog te weinig voor 100% gebruikt wordt.” Geschat wordt dat van elke 1000 liter warm water die er op een melkveebedrijf geproduceerd wordt, er op het moment minder dan een derde een toepassing vindt. “In de jaren 70 waren er al voorlopers die er uit ideologie hun huis mee verwarmden. Waarom zou dit nu niet opnieuw kunnen?”, aldus Leeuwerik. Vloerverwarming is in dergelijke opzet ideaal, maar ook andere systemen met bijverwarming of andere toepassingen zijn een berekening waard. Niet alleen de portemonnee kan ermee gebaat zijn, maar ook het milieu.

Ledenvoordeel Boerenbond

• 150 euro korting bij aanschaf van een platenkoeler BMPR, een set voor warmteterugwinning of een voorraadvat.

• 250 euro korting bij aanschaf van een platenkoeler M3/DE/EC/M6

Deze actie loopt tot 30 juni.

Meer informatie: zie www.boerenbond.be/ledenvoordelen


Dit artikel werd gepubliceerd in Boer&TuinderVoor het overnemen van artikelen uit Boer&Tuinder is steeds schriftelijke toestemming van de redactie nodig. Bronvermelding is altijd verplicht.