Menu

WANTED: Projectvoorstellen van landbouwers

Geschreven op 11 maart 2021.
Projectsubsidie 2021 – Operationele Groepen

Via Departement Landbouw en Visserij kunnen landbouwers alleen of samen met onderzoekers, adviseurs en andere geïnteresseerden een operationele groep vormen en een projectvoorstel indienen.

Ze werken in een operationele groep samen aan een innovatieve, op het bedrijf toepasbare, oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. Dit projectvoorstel moet ingediend worden voor 30 april 2021. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project. (de totale enveloppe van deze oproep is 600.000€)

Wat is een operationele groep?

In een operationele groep werkt u als land- of tuinbouwer, adviseur, onderzoeker, ondernemer en/of andere actoren samen om een innovatief idee te realiseren. U werkt in een operationele groep samen aan een innovatieve en op het bedrijf toepasbare oplossing voor een concreet vraagstuk of opportuniteit. Zo ontwikkelt u nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Praktische informatie

Operationele groepen kunnen tot en met 30 april 2021 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget bedraagt 600.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project. De projecten worden betoelaagd ten belope van maximaal 90% van de totale projectkosten, met uitzondering van de overhead en investeringskosten die niet worden gesubsidieerd.

Wat zijn de thema’s?

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden in drie thema’s:

  • Duurzame verdienmodellen: operationele groepen gaan aan de slag voor het ontwikkelen van innovatieve duurzame verdienmodellen, rekening houdend met de uitdagingen en opportuniteiten in de sector.
  • Welbevinden van de landbouwers: projecten focussen op sociale innovaties die het welbevinden van de landbouwers en hun families verbeteren.
  • Vrij thema: onderwerp naar keuze.

Als lid Boerenbond kan je beroep doen op de hulp van het Innovatiesteunpunt. Concreet kunnen we je begeleiden met:

- Eerste Idee-aftoetsing:

  • Past het idee binnen dit subsidiekader?
  • Juiste expertise aan boord?
  • Realistisch Budget/timing?

- Het zoeken van de juiste partners om het project tot een goed einde te brengen.

- Zelf taken uit te voeren in je project

Let op: de voorstellen moeten ingediend worden via e-loket, dat opengesteld wordt vanaf 22 maart! Kijk tijdig na of uw onderneming geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dient u uw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum te identificeren (Zie info in de Handleiding ‘7 Aanvraag indienen’). 

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 september 2021 en ten laatste op 1 maart 2022. De projecten lopen uiterlijk tot 29 februari 2024.

Projecten worden ingediend via een aanvraagformulier waarvan in e-loket ook het sjabloon ter beschikking is. Verdere toelichting bij de oproep staat in de bijhorende handleiding

Deze oproep loopt gelijktijdig met de oproep VLIF Projectsteun voor innovaties in de landbouw - oproep 2021.


Bron: Departement Landbouw en Visserij