Menu

Wat houdt Lean-denken in?

Geschreven op 15 juni 2017.
We hebben het nog niet gehad over wat Lean-denken in feite is.

In een eerder blogje kon je wel al een graphic vinden met de belangrijkste zaken uit het Lean-denken.

Lean is een management filosofie waarbij je voortdurend op zoek bent naar verbeteringen op het bedrijf. Verbeteringen in de processen zodat alles vlotter, makkelijker en efficiënter loopt. Het is een filosofie die ervan uitgaat dat je voortdurend blijft zoeken naar verbeteringen en ideeën.

Bovendien doe je dit, volgens Lean, als bedrijfsleider nooit alleen. Je betrekt werkelijk iedereen die op het bedrijf actief is. Ieder van hen kan inzichten en ideeën hebben om het anders en beter te doen. Misschien denken ze wel aan zaken waar jij als bedrijfsleider nog nooit bij hebt stilgestaan.

Lean-denken omvat vijf belangrijke principes, die centraal staan bij alles van Lean.

Belangrijk bij Lean is de gedachte dat je de klant centraal zet. Wat verwacht jouw klant van jou en je product? Wat wil hij en wat wil hij niet? En waarvoor is de klant bereid te betalen? Dit is in land- en tuinbouw vaak al een uitdagende vraag. Bij velen van jullie is de coöperatie verantwoordelijk voor het vermarkten van jullie product. Hierdoor komen jullie vaak zelf niet in rechtstreeks contact met de uiteindelijke afnemer. Het is voor jullie dan ook een opdracht om te gaan kijken hoe je toch informatie kunt verkrijgen over de (potentiële) klant. Als je immers zicht krijgt op de hierboven gestelde vragen, kun je ook beter beslissingen gaan nemen over je bedrijfsvoering.

Een andere mogelijkheid is dat je je bedrijf gaat bekijken als verschillende bedrijfjes die klant zijn van elkaar. Zo verwacht het melkveebedrijf op regelmatige basis een aanlevering van gezonde en sterke vaarzen uit de jongveetak.

AHDB (Agriculture and Horticulture Development Board) in Engeland formuleert het als volgt:

“Lean is een managementsysteem dat het continue verbeteren van de productie op vlak van efficiëntie beoogt. Dit wordt bereikt door te focussen op het maximaliseren van waarde en het minimaliseren van verspilling doorheen alle processen van het melkveebedrijf. Waarde wordt bepaald door de klant (waarvoor wordt het bedrijf betaald). Verspillingen zijn alle activiteiten die tijd, inspanning of kosten toevoegen, maar geen extra waarde.”

Hoe zit het bij jou? Heb jij zicht op wat de klant van jou verwacht en wat voor hem waardevol is?