Menu

Webinar: 'Microalgen, een nieuwe jaarrond teelt voor NW Europa'

Geschreven op 01 juli 2020.
Microalgenkweek is al een economische realiteit, maar Europa blijft afhankelijk van import uit Azië. De snelle groei van deze teelt zorgt voor vele oogstcycli per jaar, zelfs in de meer noordelijke klimaten van Europa.

Economisch blijft de productie van microalgen een uitdaging.

De afdeling Biotechnologie van CentraleSupélec organiseert op 16 en 17 september 2020 een Franstalig en Engelstalig webinar specifiek gericht op (potentiële) algentelers over het gebruik van microalgen als een mogelijk gewas dat gedurende het ganse jaar geteeld kan worden in de regio Noordwest-Europa. Ze doen dit in het kader van Interreg NWE project IDEA, waar ook het Innovatiesteunpunt aan meewerkt.

Dit webinar heeft als doel (potentiële) algentelers bewust te maken van de kansen die door dit opkomende product worden geboden. Waar kan je afzet vinden voor je product? De productie van Organic Spirulina is al economisch levensvatbaar, maar andere fotosynthetische micro-organismen zullen economisch steeds haalbaarder worden.

Deelnemen aan dit Engelstalige webinar op 17 september 2020 kan door je hier in te schrijven.

Wil je meer informatie over de keynote speakers en het programma? Dat vind je hier.

Volg je het webinar liever in het Frans? Dat kan op 16 september 2020 en je kan je hier inschrijven.

Heb je nog vragen? Contacteer Kristof Severijns!