Menu

Welbevinden in de land- en tuinbouw - op Boerenbond kan je rekenen

Geschreven op 26 februari 2021.
Het is een open deur intrappen te stellen dat je als land- of tuinbouwer vandaag complexe uitdagingen moet managen. Je moet, letterlijk en figuurlijk, van vele markten thuis zijn.

Sommige van deze uitdagingen hebben te maken met de eigenheid van de sector. Extreme weersomstandigheden zoals vrieskou of droogte, bepaalde uitbraken van ziekten, zoals Afrikaanse varkenspest of vogelgriep, heb je als bedrijfsleider uiteraard niet in de hand. Door een goed en doordacht risicobeheer kan de sector zich weerbaarder maken tegen dit type van calamiteiten. Maar het blijft uiteraard altijd een onzekere factor. Daarnaast moeten we vaststellen dat er ook minder fraaie issues het pad van de land- en tuinbouwsector kruisen. Issues die niet zo ‘natuurlijk’ zijn van aard en oorsprong. Een prijzenoorlog tussen grootwarenhuizen of andere oneerlijke handelspraktijken, complexe wetgeving in combinatie met onevenredige en zeer hoge boetes, rechtsonzekerheid door continu wijzigende regelgeving … Het lijstje is jammer genoeg pijnlijk lang.

Jouw ervaringen als basis voor Vlaams actieplan

Niet onlogisch dat dit alles ook een impact heeft op het welzijn en mentaal welbevinden van land- en tuinbouwers en hun gezinnen en leidt tot verhoogde stress bij de rechtsreeks betrokkenen. Veerkracht en welbevinden van land- en tuinbouwers zijn evidente aandachtspunten voor Boerenbond. Daarom ook dat we het plan van minister Crevits om dit najaar een actieplan uit te rollen om te komen tot een geïntegreerde aanpak voor het welbevinden in de Vlaams land- en tuinbouw, voluit mee ondersteunen. Om een en ander grondig voor te bereiden, worden momenteel initiatieven genomen die alle noden, kansen en oplossingen inventariseren. Dit verloopt via het organiseren van thematische sessies. Ook Boerenbond wil zijn leden de kans geven input aan te leveren en mee naar oplossingen te zoeken om welbevinden te verhogen. We organiseren per sector (tuinbouw, veehouderij en akkerbouw) telkens drie thematische sessies, waarbij volgende thema’s behandeld worden:

  • Stressfactoren aanpakken;
  • Barrières om hulp te vragen wegwerken;
  • Individuele vaardigheden van land- en tuinbouwers versterken.

In totaal worden negen sessies georganiseerd. Per sessie, die via Teams verloopt, kunnen 10 à 12 leden deelnemen. 

Boerenbond is er voor jou

Boerenbond heeft in zijn werking meer dan ooit oog voor de sociale en mentale aspecten op een land- en tuinbouwbedrijf. In onze syndicale belangenbehartiging streven we naar regelgeving die zowel werkbaar is als bedrijfseconomisch haalbaar. Uiteraard zijn we hierbij sterk afhankelijk van de verantwoordelijkheidszin van de beleidsmakers. In ons vormingsaanbod hebben we aandacht voor ondernemersvaardigheden en thema’s die de weerbaarheid van land- en tuinbouwers verhogen. Ook vanuit onze dienstverlening bieden wij handvatten en ondersteuning aan. Neem voor een volledig overzicht zeker een kijkje op website www.boerenbond.be/advies. Bovenal willen we als Boerenbond ook jouw klankbord zijn. Want praten helpt echt om stress aan te pakken. Praten over problemen die je ervaart als bedrijfsleider, over zaken die niet lopen zoals je wenst, ook dat is een onderdeel van goed ondernemerschap. Heb je nood aan een goed gesprek of een klankbord in verband met de uitdagingen van je bedrijf, neem dan zeker contact op met ons de Boerenbond-advieslijn 016 28 61 61.

Neem deel aan een van deze sessies

Vlaams minister Crevits zal dit najaar een actieplan uitrollen om het welbevinden in de land- en tuinbouwsector te ondersteunen. Boerenbond organiseert negen sessies om onze leden de kans geven input en oplossingen aan te leveren voor dit actieplan. Inschrijven voor één of meerdere sessies kan via www.boerenbond.be/welbevinden.

 

Veehouderij

Vrijdag 12 maart – 13 tot 15 uur: stressfactoren

Maandag 15 maart – 20 tot 22 uur: barrières

Dinsdag 23 maart – 20 tot 22 uur: vaardigheden

 

Tuinbouw

Dinsdag 9 maart – 20 tot 22 uur: stressfactoren

Dinsdag 16 maart – 20 tot 22 uur: barrières

Dinsdag 23 maart – 20 tot 22 uur: vaardigheden

 

Akkerbouw

Woensdag 24 maart – 20 tot 22 uur: stressfactoren

Maandag 29 maart – 20 tot 22 uur: barrières

Dinsdag 30 maart – 20 tot 22 uur: vaardigheden


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000797