Menu

Weldoordachte keuzes op sleutelmomenten

Geschreven op 27 november 2017.
Waar had je de term ‘Uitzicht door Inzicht’ al eerder gehoord? Juist, enkele jaren geleden liep er al een project met die naam.

De focus lag toen op het uitvoeren van ondernemersscans en het versterken van ondernemersvaardigheden bij land- en tuinbouwers. Het nieuwe project, dat de naam ‘Kompas voor sleutelmomenten’ draagt, gaat een meer specifieke richting uit.

De ervaringen uit het vorige project vormden de basis van ‘Uitzicht door Inzicht – Kompas voor sleutelmomenten’. Land- en tuinbouwers zijn sterke ondernemers, die in hun loopbaan voor veel keuze- of sleutelmomenten staan. Wanneer ze een beslissing genomen hebben, is het voor hen wel moeilijk om nog een andere keuze te maken of iets anders te gaan doen. Inspiratie opdoen, analyseren en doordacht redeneren is dan ook essentieel op zulke momenten. Zo introduceerde Veerle Serpieters van het Innovatiesteunpunt van Boerenbond het project op 13 november in Aalter.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, verwelkomde bij de start van het nieuwe project meer dan 110 gasten. Zij beaamde het belang van doordachte keuzes op sleutelmomenten in de bedrijfsvoering, te meer omdat land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met veel onvoorziene omstandigheden. Voldoende zicht te hebben op je bedrijf, je cijfers en jezelf is dus ontzettend belangrijk. De pioniers (early adopters) uit de sector zetten nu al in op doorgedreven ondernemerschap en versterken op die manier zichzelf en hun bedrijf. De overheid probeert enerzijds om ondersteuning te bieden en in te zetten op vorming en advisering. Anderzijds biedt ze heel wat kansen aan land- en tuinbouwers via de financiële ondersteuning van projecten als ‘Uitzicht door inzicht’.

Verhalen van op het erf

Wie kan zo goed uitleggen wat het betekent om voor een sleutelmoment te staan en wat dat allemaal met zich meebrengt als land- en tuinbouwers zelf? Drie van hen kregen een cameraman op bezoek om hun verhaal op beeld vast te laten leggen. Mark Vanlommel uit Ranst sprak over de switch van een vleesvee- en schapenbedrijf naar een CSA-groentebedrijf. Lode De Waele uit Lochristi moest kiezen of hij als sierteler al dan niet een groeipad zou afleggen. En Marc De Boey voegde een verbredingstak toe aan zijn melkveebedrijf uit Sint-Gillis-Waas.

De reportages waren eerlijk en puur en gaven in eerste instantie weer dat er heel wat aanleiding zijn voor een sleutelmoment. Dat kan een verandering in de regelgeving zijn, maar ook een natuurlijk proces of familiale omstandigheden. De conclusie is dat elke land- en tuinbouwer er vroeg of laat mee geconfronteerd wordt en dan kan je maar beter doordachte stappen zetten.

Welke kaart trek jij?

Ook triatleet Marc Herremans, de keynotespreker van de avond, stond in 2002 op zijn zachtst gezegd voor een sleutelmoment toen een zwaar ongeval zijn leven op z’n kop zette. “Het leven is een kaartspel”, luidt Marcs uitgangspunt. Vroeg of laat trekt iedereen een slechte kaart. Er zijn nu eenmaal negatieve factoren waar je geen vat op hebt, ook in de land- en tuinbouw. Maar als je je steeds boos maakt, is dat negatieve energie waar je niks mee bent. Beter is het om te anticiperen en na te denken over hoe je jezelf en je bedrijf kunt voorbereiden op mogelijke scenario’s en om je dromen voor ogen te houden. Creëer zelf een positieve sfeer, die uiteindelijk zal leiden tot een succesverhaal. Omring je daarbij met mensen op wie je kunt terugvallen, vooral wanneer het wat minder goed gaat. Familie en vrienden zijn alles in je leven, of je nu atleet bent of land- of tuinbouwer. Marc Herremans beklemtoonde ook hoe belangrijk het is om je dromen voor ogen te houden.

Weldoordachte keuzes voor een goede bedrijfsvoering

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker sloot de infoavond af met de boodschap dat een goede bedrijfsvoering begint met weldoordachte keuzes maken op sleutelmomenten voor je bedrijf. De keuzes op zulke momenten hebben vaak gevolgen op lange termijn. Die gevolgen kunnen positief zijn en je bedrijf een boost geven, maar kunnen evenzeer het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen. Ze gaf ook nog mee dat het niet eindigt bij de infoavond over ondernemerschap maar dat die net het startschot was van het project. Via het project wil Boerenbond land- en tuinbouwers stimuleren om er zeker uit te halen wat erin zit voor zichzelf en voor hun bedrijf. Want ook dat is ondernemerschap.

‘Uitzicht door Inzicht’ is er voor jou

Een rode draad in de getuigenissen op de infoavond over ondernemerschap was dat het een uitdaging is om op sleutelmomenten beslissingen te nemen. Je gaat beter niet over één nacht ijs. Het is goed om rond te kijken, inspiratie op te doen en het traject niet alleen aan te pakken. Daar speelt het project ‘Uitzicht op inzicht’ handig op in.

Al wie aanwezig was in Aalter kreeg een exemplaar van de inspirerende brochure die je op weg helpt wanneer je voor een sleutelmoment staat. Ze loodst je in vier stappen door een heel traject. Zo’n weg kan je alleen afleggen, maar de infoavond leerde vooral hoe nuttig het is om te ‘pingpongen’ met anderen. Vrienden, collega’s, erfbetreders, adviseurs … kunnen elk vanuit hun ervaring en expertise belangrijke input leveren, die je verder op weg helpt. Als aanvulling van de brochure biedt het Innovatiesteunpunt ook procesbegeleiding op maat. Natuurlijk neemt de land- of tuinbouwer zelf alle beslissingen, maar de innovatieconsulenten kunnen ondernemers wel bijstaan in het proces dat uitmondt in die beslissing.

Naast de brochure en de procesbegeleidingen, biedt het project ook ruimte aan twee grote thema’s die gerelateerd zijn aan het nemen van beslissingen op sleutelmomenten. Enerzijds wordt er ingezet op het thema financieel inzicht door middel van een tool en vormingen. Anderzijds geeft het project aandacht aan de arbeidsorganisatie op land- en tuinbouwbedrijven. Zo zal er later een tweede brochure verschijnen met tips en tricks voor het bekijken van de arbeidsvraag.


Herbekijk de presenatie: klik hier